Finn en ansatt ved UiT
Bersås, Sølvi Liss

Informasjons- og formidlingsansvarlig ITA

Dalmo, Espen

Webutvikler
Arbeidsområder:
Nettutvikling / Nettpublisering


Nordmo, Lars

Webutvikler og -rådgiver for uit.no (iKnowBase)
Solberg, Bjørn Håkon

Webrådgiver/Leder fellestjenesten Kanalforvaltning
Sømhovd, Astrid

Koordinator for Kultur- og samfunnsfagbiblioteket