Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Nettpublisering


Sojtaric, Majda

Rådgiver
Seksjon for kommunikasjon

Karlsen, Mariann Schjølberg

Kommunikasjonsrådgiver
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
MH L 10.104
+4777645873

Grønn, Kari Wagelid

Webrådgiver
Institutt for samfunnsmedisin

Bersås, Sølvi Liss

Seniorrådgiver - Informasjons- og formidlingsansvarlig
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Nordström, Linnea

Faggruppeleder for formidling
Natur- og helsefagbiblioteket

Nordmo, Lars

Seniorrådgiver, webutvikler og faggruppeleder for fellestjenesten Kanalforvaltning
Seksjon for kommunikasjon

Kotavuopio, Elsa

Informasjonskonsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Dalmo, Espen

Webutvikler
Seksjon for kommunikasjon

Bårdsen Tøllefsen, Inga

Studiekonsulent arkeologi/ studentrekruttering og studentinformasjon
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Stenersen, Mark

Seniorrådgiver: Grafisk Designer og rådgiver i visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning.
Result

Wæhler, Turid Austin

Stipendiat (ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning) og rådgiver (ved Det helsevitenskapelige fakultet, i 100 % forskningspermisjon til mars 2023).
Institutt for språk og kultur
Mellomveien
+4777644286
Jobber med:
Internasjonalt samarbeid / Prosjektledelse / Formidling/spredning / Forskerskole / Forskningsadministrasjon / Forskningssamarbeid / National Institutes of Health (NIH) / Nord-Sør-programmer og satsninger / Samarbeidsavtaler / Nettpublisering Forskningsinteresser:

Internasjonalt samarbeid, global helse, beredskap, helsesystemer, ressurspolitikk, Russland og tidligere Sovjetunionen. 


Hansen, Tommy

Webdesign, Grafisk design, foto, video
Seksjon for kommunikasjon

Brøndbo, Stig Are

Kommunikasjonsrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Malharunmi, Mustta

Senior rådgiver
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Moe, Trude Haugseth

Kommunikasjonsrådgiver
Seksjon for kommunikasjon

Tobiassen, Ann Karin

Seniorrådgiver/Stipendiat
Result
Jobber med:
Kompetanseutvikling / Lederutvikling / Organisasjonsutvikling / Lederstøtte / Nettpublisering / Evaluering / Opplæring Forskningsinteresser:

Ledelsesforskning og organisasjonsvitenskap med vekt på forsknings- og utdanningsledelse i høyere utdanning


Solberg, Heidi Janne

Forskerlinjen i medisin, psykologi og odontologi
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak