Finn en ansatt ved UiTBersås, Sølvi Liss

Informasjons- og formidlingsansvarlig ITA
Nordmo, Lars

Webutvikler og -rådgiver for uit.no (iKnowBase)

Sømhovd, Astrid

Koordinator for Kultur- og samfunnsfagbiblioteket