Finn en ansatt ved UiT







Bersås, Sølvi Liss

Informasjons- og formidlingsansvarlig ITA





Dalmo, Espen

Webutvikler
+4776966590
Arbeidsområder:
Nettutvikling / Nettpublisering



















Nordmo, Lars

Webutvikler og -rådgiver for uit.no (iKnowBase)




Solberg, Bjørn Håkon

Webrådgiver/Leder fellestjenesten Kanalforvaltning




Sømhovd, Astrid

Koordinator for Kultur- og samfunnsfagbiblioteket