Hansen, Carina Sandvik

Økonomi/regnskap
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Berger, Torunn

Økonomi/regnskap
Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Eriksen, Helen Kathrine

Seniorrådgiver, samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Administrasjonsbygget
+4777645922

Ottesen, Lene

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Loe, Lene Therese Evensen

Førstekonsulent
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Måseide-Olsen, Anne-Karin

Seniorrådgiver Næringslivssamarbeid
Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø