Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Bilde


Buch, Andreas

Ansvarlig for teknisk drift av MediaLab, kamerateknikk, teknisk utvikling av MediaLab, undervisning i videoredigering med Avid Media Composer,videoredigering i Adobe Premiere, digitalisering og formatendring av video- og lydmateriale analog - digital, støtte i utvikling av filmprosjekter, utlån av videokameraer og lydutstyr
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak
Jobber med:
Video / Lyd / Opplæring / Kurs / Digitalisering / Bilde

Hansen, Tommy

Webdesign, Grafisk design, foto, video
Seksjon for kommunikasjon

Bøhner, Hanna

Ledende forskningstekniker
Institutt for arktisk og marin biologi
Jobber med:
Analyse / Bilde