Hansen, Sissel Helene

Førstebibliotekar, fagansvarlig for kjemi, farmasi og biokjemi
Universitetsbiblioteket

Magnussen, Mona

Leder for Avdeling for samlinger
Avdeling for samlinger

Bårnes, Vibeke

Fagansvarlig for sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og religion
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Stenhaug, Bente

Rådgiver
Seksjon for studieadministrasjon
Administrasjonsbygget B224
+4777644142

Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Biblioteksveiledning / Klassifikasjon / Litteratursøk / Brukerstøtte / Eldre arkiv / Forskningsstøtte / Open Access Forskningsinteresser:

Vitenskaps- og lærdomshistorie, særlig vitenskapshistoriske emner med tilknytning til 1600- og 1700-tallet

Bruken av latin på ulike samfunnsområder fra antikken til i dag

Biografisjangeren og beslektede sjangre i antikken

Edisjonsfilologi


Hagan, Erlend

Fagansvarlig for engelsk, russisk, samisk og urfolksstudier
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Heitmann, Kari

Samlingsansvar og innkjøp i Altabiblioteket
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Jobber med:
Klassifikasjon