Finn en ansatt ved UiTEines, Hilde

Førstekonsulent, arkiv@uit.no, brukerstøttetelefon 45090, Veiledning og brukerstøtte til saksbehandlere om dokumentbehandling og bruk av ePhorte
Nustad, Torill

Rådgiver
Arbeidsområder:
ePhorte

Pettersen, Mona Janne

BOTT SA prosjekt
Arbeidsområder:
ePhorte

Sommerseth, Ingrid

Forsker / Bergkunst forvaltning
Arbeidsområder:
ePhorteSteen, Lill Heidi

Systemadministrator
Arbeidsområder:
ePhorte / Arkiv