Ansatte med arbeidsområde ePhorte

Pettersen, Mona Janne

Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Jobber med:
ePhorte

Steen, Lill Heidi

Seniorrådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Jobber med:
ePhorte / Arkiv

Nustad, Torill

Rådgiver
Seksjon for personal og organisasjon
Jobber med:
ePhorte

Sommerseth, Ingrid

Researcher Phd / Forvaltning av bergkunst i Nord-Norge
Norges arktiske universitetsmuseum
Jobber med:
ePhorte / Formidling/spredning / Forskergruppe Forskningsinteresser:

Forvaltning av bergkunst i Nord - Norge med forskningsfokus på hule- og hellemalinger og bergkunstens situering i landskapet. Har et pågående forskningsprosjekt på de samiske bjørnegravene i nord i samarbeid med forskningsgruppen Arctic Archaeology - ArcArc. https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=632427

Har også et fokus på temaer fra doktorgraden min som omhandler villreinjakt i jernalder og middelalder samt tamreindriftens utvikling fra middelalder ...


Pilshchikova, Irina

Seniorkonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Grenersen, Sivert Martin

Studierådgiver Musikkonservatoriet
Seksjon for forskning, utdanning og formidling UMAK
Mellomveien
+4777644250

Dreyer, Renate

Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad
+4777058114

Dreyer, Tanya

Konsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad
+4777058308

Bendiksen, Tine Elisabeth

Konsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak
NARVIK_BL-E 2021A
+4776966530

Perander, Trude

Rådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag
Havnegata 5-7 252B
+4777058159

Torsteinsen, Bjørn

Studiekonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag
Havnegata 5-7 252A
+4777058129

Bachmann, Anne Marit

Studiekonsulent
Senter for fredsstudier (CPS)
Nedre Lysthus
+4777644568

Nyang-Jørgensen, Maria

Førstekonsulent
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak