Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde ePhorte


Pettersen, Mona Janne

Seiniorrådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Jobber med:
ePhorte

Steen, Lill Heidi

Seniorrådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Jobber med:
ePhorte / Arkiv

Sommerseth, Ingrid

Forsker / Forvaltning av bergkunst i Nord-Norge
Norges arktiske universitetsmuseum
Jobber med:
ePhorte / Formidling/spredning / Forskergruppe Forskningsinteresser:

Forvaltning av bergkunst i Nord - Norge med forskningsfokus på hule- og hellemalinger og bergkunstens situering i landskapet. Har et pågående forskningsprosjekt på de samiske bjørnegravene i nord i samarbeid med forskningsgruppen Arctic Archaeology - ArcArc. https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=632427

Har også et fokus på temaer fra doktorgraden min som omhandler villreinjakt i jernalder og middelalder samt tamreindriftens utvikling fra middelalder ...


Pilshchikova, Irina

Seniorkonsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester

Grenersen, Sivert Martin

Studierådgiver Musikkonservatoriet
Seksjon for forskning, utdanning og formidling UMAK
Krognessveien (Musikkkonservatoriet)
+4777644250

Dreyer, Renate

Rådgiver - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad
+4777058114

Dreyer, Tanya

Konsulent - Faggruppe virksomhetsstøtte
Seksjon for virksomhetsnære tjenester
Campus Harstad
+4777058308

Bendiksen, Tine Elisabeth

Konsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak
NARVIK_BL-E 2021A
+4776966530

Perander, Trude

Seniorrådgiver og faggruppeleder
Institutt for helse- og omsorgsfag
Havnegata 5-7 252B
+4777058159

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisningsteamet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Bachmann, Anne Marit

Studiekonsulent
Senter for fredsstudier (CPS)
Nedre Lysthus
+4777644568

Ernstsen, Marita

Studiekonsulent førstelinjetjenesten og utdanning
Lærerut. og pedagogikk campus Alta

Nyang-Jørgensen, Maria

Rådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak