Yang, Nannan

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Jobber med:
Kvalitetssystem / Forskningsadministrasjon / Regelverk / Forskerutdanning / Vakt og alarm / Molekylærbiologiske teknikker / PKR-metode / Proteinanalyse Forskningsinteresser:

Biospecimen quality, peptide and cancer


Skare, Olav

Seksjonsleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Johansen, Mayvi B.

Teamkoordinator ph.d.-utdanningen
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Buck, Mari

Seniorrådgiver/ Tilrettelegging ansatte med utenlandsk statsborgerskap ved UiT
Seksjon for internasjonalt samarbeid

Stavem, Gunhild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppeleder for faggruppe forvaltning
Seksjon for personal og organisasjon

Berntsen, Erlend

rådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Eek, Arne

Seniorrådgiver
Institutt for helse- og omsorgsfag

Stock-Jørgensen, Ingvild

Seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern
Ledelse og stab ved ITA

das Neves, Carlos Gonçalo

Professor II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Woltering, Verena

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Kjerstad, Matias Hogne

juridisk rådgiver
Seksjon for studieadministrasjon

Bjerke, Astrid Røer

Juridisk rådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Arnesen, Haakon Rognsaa

Juridisk rådgiver
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak