Finn en ansatt ved UiTBuck, Mari

Seniorrådgiver/ Tilrettelegging ansatte med utenlandsk statsborgerskap ved UiT
Stavem, Gunhild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppeleder for faggruppe forvaltning


Stock-Jørgensen, Ingvild

Seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern