Foss, Marianne

Seniorrådgiver
Ledelse og stab UB

Adolfsen, Heidi

Avdelingsdirektør
Ledelse og stab FUF

Rydningen, Ann-Sofie

Leder - Seksjon for organisasjon og økonomi
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Granberg, Ove

Senioringeniør - Prosjektleder
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Wærås, Torgunn

Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Mikalsen, Theresa

Seniorrådgiver ekstern finansiering EU
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Skare, Olav

Seksjonsleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Sørensen, Geir

Økonomisjef
Seksjon for økonomi og innkjøp

Stavem, Gunhild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppeleder for faggruppe forvaltning
Seksjon for personal og organisasjon

Svendsen, Hege

seniorrådgiver
Ledelse og stab FUF
Jobber med:
Lederstøtte / Analyse / Strategi

Skogvang, Hege

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Gimleveien 78 rom 456
+4777623231

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Pedersen, Marita

Seniorrådgiver, lederstøtte ekstern finansiering og forskerkarriere
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Walberg, Renate Mari

Studieleder og studiekonsulent barnehagelærerutdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Strømmesen, Ingunn

Rekruttering av teknisk/administrative ansatte
Seksjon for rekruttering
Gimleveien 78 454
+4777646378

Das Neves, Carlos G

Førsteammanuensis II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Woltering, Verena

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Nilsen, Inge Waller

Rådgivning med særlig vekt på EU-finansiering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Andersen, Elisabeth

Faggruppeleder fravær og refusjoner
Seksjon for personal og organisasjon

Lie, Ivar

Seniorrådgiver, ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT - Faggruppe for samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Steffenak, Kjersti

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Gimleveien 78 rom 457
+4777620933

Mikkelsen, Britt Anita

Administrativ lederstøtte
Stab hos rektor og direktør

Torsteinsen, Bjørn

Studiekonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag
Havnegata 5-7 252A
+4777058129

Strand, Hilde

Rekruttering av vitenskapelig ansatte
Seksjon for rekruttering
Gimleveien 78 rom 418
+4777660326