Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Lederstøtte


Foss, Marianne

Seniorrådgiver
Ledelse og stab UB

Adolfsen, Heidi

Direktør forskning, utdanning og formidling
Ledelse og stab FUF

Rydningen, Ann-Sofie

Leder - Seksjon for organisasjon og økonomi
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Wærås, Torgunn

Faggruppeleder for kommunikasjon, formidling og studentrekruttering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Mikalsen, Theresa

Seniorrådgiver ekstern finansiering EU
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Skare, Olav

Seksjonsleder
Seksjon for forskning, utdanning og formidling HSL-fak

Sørensen, Geir

Økonomisjef
Seksjon for økonomi og innkjøp

Stavem, Gunhild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppeleder for faggruppe forvaltning
Seksjon for personal og organisasjon

Tobiassen, Ann Karin

Seniorrådgiver/Stipendiat
Result
Jobber med:
Kompetanseutvikling / Lederutvikling / Organisasjonsutvikling / Lederstøtte / Nettpublisering / Evaluering / Opplæring Forskningsinteresser:

Ledelsesforskning og organisasjonsvitenskap med vekt på forsknings- og utdanningsledelse i høyere utdanning


Heim, Kjersti J. K.

Seniorkonsulent
Ledelse og stab UB

Skogvang, Hege

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 5 TEO-H4 4.561
+4777623231

Guddingsmo, Vibeke

Kontorsjef/ leder av administrasjonen på instituttet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Ytreberg, Jørgen

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling UMAK
Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660283

Nilsen, Kine

Faggruppeleder Økonomistyring / Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak

Pedersen, Marita

Seniorrådgiver, lederstøtte ekstern finansiering og forskerkarriere
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Walberg, Renate Mari

seniorrådgiver lederstøtte
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Mikalsen, Karl-Erlend

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon
ADM B.223
+4777646158

Strømmesen, Ingunn

Rekruttering, teknisk/administrative ansatte
Seksjon for rekruttering

das Neves, Carlos Gonçalo

Professor II
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Woltering, Verena

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Nilsen, Inge Waller

Rådgivning med særlig vekt på EU-finansiering
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak

Andersen, Elisabeth

Faggruppeleder fravær og refusjoner
Seksjon for personal og organisasjon

Lie, Ivar

Seniorrådgiver, ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT - Faggruppe for samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Steffenak, Kjersti

Rekruttering av ansatte - stipendiater
Seksjon for rekruttering
Gimleveien 78 rom 457
+4777620933

Mikkelsen, Britt Anita

Administrativ lederstøtte
Stab hos rektor og direktør
B 346
+4777646781

Torsteinsen, Bjørn

Rådgiver / faggruppeleder undervisningsteamet
Institutt for helse- og omsorgsfag

Strand, Hilde

Rekruttering av vitenskapelig ansatte
Seksjon for rekruttering
Teorifagbygget Hus 4 4.559
+4777660326

Høydal, Anne

Personal (HR), Organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak