Ansatte med arbeidsområde Kontrakter

Mikkelsen, Tone

Hovedbibliotekar
Avdeling for samlinger

Askheimer, Maria Ulrika

Rådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Mikkelsen, Britt Anita

Administrativ lederstøtte
Stab hos rektor og direktør
B 346
+4777646781

Bendiksen, Tine Elisabeth

Konsulent
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak
NARVIK_BL-E 2021A
+4776966530

Torsteinsen, Bjørn

Studiekonsulent
Institutt for helse- og omsorgsfag
Havnegata 5-7 252A
+4777058129

Okan, Jorunn Maria

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp

Løvhaug, Annette

Anskaffelsesrådgiver
Seksjon for økonomi og innkjøp
Jobber med:
Innkjøp / Kontrakter