Finn en ansatt ved UiT



Andersen, Elisabeth

Rådgiver foreldrepermisjoner og overgang til uførepermisjon/AAP



Arnesen, Jan Vidar

IT-medarbeider brukernær IT-støtte Tromsø
Arbeidsområder:
Lokal-IT / Brukerstøtte




Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for publisering og forskningsstøtte. Fagansvarlig for historie, arkeologi, religionsvitenskap, gresk og latin




Frantsvåg, Jan Erik

Open Access, Septentrio Academic Publishing




Hansen, Tommy

Webdesign, Grafisk design, foto, video



Lunde, Jon-Are

Faggruppe for studieadministrative systemer



Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW




Nilsen, Frode

Biblioteksystemansvarlig
Arbeidsområder:
Bibliotek / Brukerstøtte / Statistikk



Nordmo, Lars

Webutvikler og -rådgiver for uit.no (iKnowBase)




Revold, Siri Adelina

Koordinator for Lærerutdanningsbiblioteket



Solberg, Bjørn Håkon

Webrådgiver/Leder fellestjenesten Kanalforvaltning


Solberg, Janne Alfheim

UBW brukerstøtte, drift og utvikling