Løkse, Mariann Cesilie

Leder, Avdeling for publikumstjenester
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket

Arnesen, Jan Vidar

Overingeniør - Faggruppe IT-brukerstøtte Tromsø
Seksjon for digitale basistjenester
Jobber med:
Lokal-IT / Brukerstøtte

Nilsen, Frode

Biblioteksystemansvarlig
Avdeling for samlinger

Kristensen, Espen Dybwad

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Frantsvåg, Jan Erik

Open Access, Septentrio Academic Publishing
Psykologi- og jusbiblioteket
Jobber med:
Brukerstøtte / Open Access / Internasjonalt samarbeid Forskningsinteresser:

Open Access-publisering, forretningsmodeller for Open Access-publisering, hva som skal til for å få forfattere til å velge Open Access, publiseringsfond


Askheimer, Maria Ulrika

Rådgiver
Avdeling for samlinger
UB 2.etg.
+4777646132

Karlsen, Grethe

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for forsknings- publiseringsstøtte
Psykologi- og jusbiblioteket
Jobber med:
Bibliotek / Biblioteksveiledning / Klassifikasjon / Litteratursøk / Brukerstøtte / Eldre arkiv / Forskningsstøtte / Open Access Forskningsinteresser:

Vitenskaps- og lærdomshistorie, særlig vitenskapshistoriske emner med tilknytning til 1600- og 1700-tallet

Bruken av latin på ulike samfunnsområder fra antikken til i dag

Biografisjangeren og beslektede sjangre i antikken

Edisjonsfilologi


Skogvang, Hege

Rekruttering av ansatte
Seksjon for rekruttering
Gimleveien 78 rom 456
+4777623231

Solberg, Janne Alfheim

UBW brukerstøtte, drift og utvikling
Seksjon for regnskap

Øieroset, Bengt

Spesialbibliotekar
Avdeling for samlinger

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Sollid, Brynjar Labugt

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Hansen, Tommy

Webdesign, Grafisk design, foto, video
Seksjon for kommunikasjon

Grenersen, Sivert Martin

Studierådgiver Musikkonservatoriet
Seksjon for forskning, utdanning og formidling UMAK

Andersen, Elisabeth

Faggruppeleder fravær og refusjoner
Seksjon for personal og organisasjon

Lunde, Jon-Are

Faggruppe for studieadministrative systemer
Seksjon for studieadministrasjon

Domaas, Christel Misund

Daglig leder
Natur- og helsefagbiblioteket
MH B6.013
+4777645053

Hansen, Henning

Førstebibliotekar / fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.
Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Jobber med:
Arkiv / Eldre samlinger / Bibliotek / Ph.d. / Informasjonskompetanse / Lån / Brukerstøtte / Digitalisering / Open Access / Eldre arkiv / Litteratursøk / Forskningsstøtte / Forvaltning av forskningsdata Forskningsinteresser:

Bok- och bibliotekshistoria, läsningshistoria, 1800-tal, läs- och skrivkunnighet, litteratursociologi, demokratiseringsprocesser, mediakonsumtion, digital humaniora etc.