Bye, Cesilie

Avdelingsingeniør
Institutt for arktisk og marin biologi
Jobber med:
Analyse

Husabø, Olaug

seniorrådgivar
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Svendsen, Hege

seniorrådgiver
Ledelse og stab FUF
Jobber med:
Lederstøtte / Analyse / Strategi

Tveito, Aase

Seniorrådgiver - Digitalisering
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Sollid, Brynjar Labugt

Koordinator for arbeidslag for studier ved ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Lie, Ivar

Seniorrådgiver, ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT - Faggruppe for samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Bøhner, Hanna

Ledende forskningstekniker
Institutt for arktisk og marin biologi
Jobber med:
Analyse / Bilde

Lien, Kristin

Seniorrådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Lind, Eirik Gjessing

rådgiver, utdanningskvalitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Administrasjonsbygget
+4777625158

Gotliebsen, Melissa

Faggruppeleder studentrekruttering og marked
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester