Arctic blue polygon pattern
   

Finn ansatt

Ansatte med arbeidsområde Analyse


Bye, Cesilie

Avdelingsingeniør
Institutt for arktisk og marin biologi
Jobber med:
Analyse

Svendsen, Hege

seniorrådgiver
Stab hos rektor og direktør

Tveito, Aase

Seniorrådgiver - Digitalisering
Seksjon for rådgivning og forvaltning

Maldonado, Andrés

Faggruppeleder for systemforvaltning og fakturabehandling - Ansvarlig for økonomisystemet UBW
Seksjon for regnskap

Lie, Ivar

Seniorrådgiver, ansvarlig for Kandidatundersøkelsen UiT - Faggruppe for samfunnskontakt
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Larssen, Tanja

1434 Rådgiver
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Böhner, Hanna

1514 Ledende forskn.tekn
Institutt for arktisk og marin biologi
Jobber med:
Analyse / Bilde

Ancin Murguzur, Francisco Javier

1085 Avdelingsingeniør
Institutt for arktisk og marin biologi
Jobber med:
Analyse / Statistikk

Lien, Kristin

Analytiker
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Lind, Eirik Gjessing

rådgiver, utdanningskvalitet
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Administrasjonsbygget
+4777625158

Gotliebsen, Melissa

Faggruppeleder studentrekruttering og marked
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester

Kjær, Runar

Overingeniør Ferskvannsøkologisk Faggruppe
Institutt for arktisk og marin biologi