Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Kvinnforsk) - Fagmiljøet som gjør en forskjell!

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Kvinnforsk) er en ressurs for kvinne- og kjønnsforskning, utdanning og kompetansebygging på UiT. Vi skal øke interessen for kvinne- og kjønnsforskning blant ansatte og studenter ved UiT og styrke universitetets samlede forskningsvirksomhet på området på tvers av faggrenser. Se Kvinnforsks strategi for 2014-2018 Fornemmelser for kjønn

Kvinnforsk er organisatorisk knyttet til Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som sitt arbeidsområde.

Ansatte ved KVINNFORSK:


kvinnforsk-blaa-v01.jpg
Siste nyheter

JOHAN NIKOLAI KVADRAT
– Lærer mer med lávvu-matematikk Johan Nikolai Triumf likte ikke matematikk før han fikk jobbe praktisk med faget. Fredag skal tiendeklassingen undervise andre elever i lávvu-matematikk under Forskningsdagene i Tromsø.
Les nyhetssaken

TROND kvadrat.jpg
Festivalfilm klar for TV Eva Joly håndplukket filmen til sin egen filmfestival og Erna Solberg ba om å få den. Lørdag viser NRK UiT-filmen som kan forklare litt av bakgrunnen til at ungdom risikerer å dø i flukten over Middelhavet.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Prosjekt: Arctic Modernities The Arctic Modernities project investigates the impact of modernisation/modernity on the Arctic as a cultural formation.
Prosjekt: Mobile Lifestyles: Perspectives on Work Mobilities and Gender in the High North KVINNFORSK fikk i 2012 tilsagn på 7 mill. i FRISAM-midler fra Norges forskningsråd, hvor vi benytter en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data fra sju kommuner i Finnmark fylke: Loppa, Alta, Kvalsund, Måsøy, Hammerfest, Nordkapp og Sør‐Varanger.

[Loading...]

Skip to main content