Kvinne- og kjønnsforskning ved UiT

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er universitetets enhet for kompetansebygging innen kjønnsforskning og kjønnsperspektiver i utdanning. Vi er organisatorisk knyttet til Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som vårt arbeidsområde. Vi jobber for at studenter og ansatte ved UiT skal få øynene opp for kjønnstematikk i sine fagfelt og, på tvers av faggrenser, for å styrke universitetets samlede forskningsvirksomhet på vårt kompetanseområde. 

Ansatte ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning:


Siste nyheter

Elzbieta+Korolczuk_191h.jpg
Korleis endrar høgreekstreme haldningar rammene for god kjønnsforsking?

I nokre land er kjønnsforsking under sterkt press og i fare for å bli borte ved universiteta som følgje av at høgrepopulisme og antifeministiske idear er på frammarsj.


Les nyhetssaken

Elzbieta Korolczuk_191h.jpg
Keynote Speaker Features: Elżbieta Korolczuk, PhD

In anticipation for the Kjønnsforskning Nå! conference November the 13th-15th at Uit - The Arctic University of Norway  we have asked our keynote speakers to introduce themselves and give us a preview of what they will be presenting at the conference. For this Keynote Speaker Feature we will be highlighting Professor Elżbieta Korolczuk.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

Kontakt
Epost: skk@skk.uit.no

Postadresse
Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
Besøksadresse
UiT 
Breiviklia N-fløya
9019 Tromsø