Kvinne- og kjønnsforskning ved UiT

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er universitetets enhet for kompetansebygging innen kjønnsforskning og kjønnsperspektiver i utdanning. Vi er organisatorisk knyttet til Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som vårt arbeidsområde. Vi jobber for at studenter og ansatte ved UiT skal få øynene opp for kjønnstematikk i sine fagfelt og, på tvers av faggrenser, for å styrke universitetets samlede forskningsvirksomhet på vårt kompetanseområde.

Ansatte ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning:


Siste nyheter

LÆRER KVADRAT 073A9753.jpg
– Fortell om et fantastisk yrke!

UiT har fått 1.8 millioner kroner til å rekruttere flere til å ta lærerutdanning.
– Bruk pengene til å fortelle om et fantastisk yrke, oppfordrer lærerstudenter.


Les nyhetssaken

KVADRAT HALLOWEEN RUNE BLIX HAGEN.jpg
Inviterer til Halloween-forelesning på trolsk dag

Historiker Rune Blix Hagen inviterer til åpent Halloween-foredrag på årets mest trolske dag.


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]