Velkommen til Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er en ressurs for kvinne- og kjønnsforskning, utdanning og kompetansebygging på UiT. Vi skal øke interessen for kvinne- og kjønnsforskning blant ansatte og studenter ved UiT og styrke universitetets samlede forskningsvirksomhet på området på tvers av faggrenser. Se senterets strategi for 2014-2018 Fornemmelser for kjønn

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er organisatorisk knyttet til Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som sitt arbeidsområde.

Ansatte ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning:


kvinnforsk-blaa-v01.jpg
Siste nyheter

Henning Howlid Wærp
– Hamsun kom med et miljøvarsku Knut Hamsun advarte mot miljøproblemer skapt av et overdrevent forbruksfokus. Det kan vi lære av, mener litteraturprofessor Henning Howlid Wærp.
Les nyhetssaken

KONKLAVE PLAKAT kvadrat K98A2815 copy.jpg
Reddet verden - litt Akademikerne ble låst inne og skulle diskutere seg fram til løsninger for å redde verden – litt. Etter tre timer ba 9 år gamle Felin Gürgens Gjærum om å få hjelpe dem. Litt.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content