Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er en ressurs for kvinne- og kjønnsforskning, utdanning og kompetansebygging på UiT. Vi skal øke interessen for kvinne- og kjønnsforskning blant ansatte og studenter ved UiT og styrke universitetets samlede forskningsvirksomhet på området på tvers av faggrenser. Se senterets strategi for 2014-2018 Fornemmelser for kjønn

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er organisatorisk knyttet til Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som sitt arbeidsområde.

Ansatte ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning:


kvinnforsk-blaa-v01.jpg
Siste nyheter

STOLTENBERG 073A6775 copy.jpg
Steile fangstmenn skapte diplomatisk krise

De norske fangstmennene nektet å godta at Novaja Semlja var russisk og provoserte fram en alvorlig diplomatisk krise i nord. Løsningen ble hektisk diplomati og byggingen av et kapell og ei badstue.


Les nyhetssaken

JENS PETTER P13A4284-2.jpg
Uvurderlig hjelp gjennom 200 år 200 år med norske konsuler i Nord-Russland og russiske i Nord-Norge er fortellingen om uvurderlig hjelp for lokalbefolkning og næringsliv på begge sider av grensen. Fredag 19.oktober er dette tema på Stoltenberg-seminaret i Kirkenes.
Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

[Loading...]