Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Kvinnforsk) - Fagmiljøet som gjør en forskjell!

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Kvinnforsk) er en ressurs for kvinne- og kjønnsforskning, utdanning og kompetansebygging på UiT. Vi skal øke interessen for kvinne- og kjønnsforskning blant ansatte og studenter ved UiT og styrke universitetets samlede forskningsvirksomhet på området på tvers av faggrenser. Se Kvinnforsks strategi for 2014-2018 Fornemmelser for kjønn

Kvinnforsk er organisatorisk knyttet til Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som sitt arbeidsområde.

Ansatte ved KVINNFORSK:


kvinnforsk-blaa-v01.jpg
Siste nyheter

TOM KRISTIANSEN K98A1230 copy kvadrat.jpg
Krigsprofessoren vil være ”Mythbuster” Det norske forsvaret var verken underfinansiert eller dårlig forberedt da Tyskland angrep Norge 9. april 1940, mener professor Tom Kristiansen.
Les nyhetssaken

ARKEOLOGENE K98A9935 copy.jpg
Indiana Jones lokket studenter til Tromsø Et godt renommé, god undervisning og Indiana Jones har motivert flere studenter til å starte sine studier i Tromsø i dag.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Prosjekt: Arctic Modernities The Arctic Modernities project investigates the impact of modernisation/modernity on the Arctic as a cultural formation.
Prosjekt: Mobile Lifestyles: Perspectives on Work Mobilities and Gender in the High North KVINNFORSK fikk i 2012 tilsagn på 7 mill. i FRISAM-midler fra Norges forskningsråd, hvor vi benytter en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data fra sju kommuner i Finnmark fylke: Loppa, Alta, Kvalsund, Måsøy, Hammerfest, Nordkapp og Sør‐Varanger.

[Loading...]

Skip to main content