Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Kvinnforsk) - Fagmiljøet som gjør en forskjell!

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Kvinnforsk) er en ressurs for kvinne- og kjønnsforskning, utdanning og kompetansebygging på UiT. Vi skal øke interessen for kvinne- og kjønnsforskning blant ansatte og studenter ved UiT og styrke universitetets samlede forskningsvirksomhet på området på tvers av faggrenser. Se Kvinnforsks strategi for 2014-2018 Fornemmelser for kjønn

Kvinnforsk er organisatorisk knyttet til Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, men har hele UiT som sitt arbeidsområde.

Ansatte ved KVINNFORSK:


kvinnforsk-blaa-v01.jpg
Siste nyheter

KVADRAT STIGB VARDEN P13A6838 copy.jpg
Tromsø-dialektens svake kjønn avslørt Da forskerne sjekket hvordan unger i Tromsø snakker, fikk de seg en overraskelse. 
Les nyhetssaken

KVADRAT LIV HELENE OG MARIT 073A7206.jpg
Hvorfor har vi merkedager? Sankthansaften er merkedagen hvor skatter åpenbarer seg og djevelske krefter blir synlige. Professor i historie, Liv Helene Willumsen og museumsdirektør Marit Anne Hauan ved Tromsø Museum kaller merkedagene for mer enn tusen år med folkevett og klokskap.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Arrangement: Doktorgradskurs SVF - 8055 Fornemmelser for kjønn 29. februar - 2 mars 2016 arrangerer Kvinnforsk doktorgradskurs  “Fornemmelse for Kjønn”
Prosjekt: Arctic Modernities The Arctic Modernities project investigates the impact of modernisation/modernity on the Arctic as a cultural formation.
Prosjekt: Mobile Lifestyles: Perspectives on Work Mobilities and Gender in the High North KVINNFORSK fikk i 2012 tilsagn på 7 mill. i FRISAM-midler fra Norges forskningsråd, hvor vi benytter en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data fra sju kommuner i Finnmark fylke: Loppa, Alta, Kvalsund, Måsøy, Hammerfest, Nordkapp og Sør‐Varanger.

[Loading...]

Skip to main content