Om oss – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Om oss – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Senter for kvinne- og kjønnsforskning har ansatte fra flere akademiske disipliner og med interesse for ulike tematikker innen feltet kjønnsforskning.

Forskernettverk

Ressurser

I 2019 arrangerte vi den nasjonale konferansen Kjønnsforskning NÅ. Ved å følge lenken finner du program og abstracts.
Kontakt oss på e-post: skk@skk.uit.no

Postadresse
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Besøksadresse
UiT
Breiviklia 1 etasje N-fløy
9019 Tromsø
[Loading...]

Møter og utvalg

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Strategidokumenter
Strategi for HSL-fakultetet 2018–2022 26.02.2020