Om oss – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Om oss – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er et faglig senter på linje med instituttene ved HSL-fakultetet. Vi ivaretar oppgaver som skal styrke kjønnsperspektiver i forskning og utdanning ved hele UiT, bidra til synliggjøring av disse aktivitetene, og øke rekrutteringen av studenter og forskere. Våre ansatte har sin bakgrunn fra flere akademiske disipliner og med interesse for ulike tematikker innen feltet kjønnsforskning. Vi samarbeider med en rekker miljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Mandat

Senter for kvinne- og kjønnsforskning skal:

  • styrke og utvikle teoretisk, metodisk og empirisk kvinne- og kjønnsforskning
  • utvikle og tilby undervisning i kvinne- og kjønnsforskning
  • profilere og formidle UiTs kvinne- og kjønnsforskning lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • bistå institusjons- og fakultetsledelse i spørsmål knyttet til kjønnsbalanse
  • fremme likestilte, mangfoldige og inkluderende samfunn gjennom samarbeid med andre samfunnsaktører
  • delta i realiseringen av UiTs bærekraftsatsing og forplikte seg til å promotere og inkorporere FNs bærekraftsmål i sitt virke 

Strategi for senteret 2020–2024 (PDF)

Forskernettverk

Ressurser

I 2019 arrangerte vi den nasjonale konferansen Kjønnsforskning NÅ. Ved å følge lenken finner du program og abstracts.
Kontakt oss på e-post: skk@skk.uit.no

Postadresse
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Besøksadresse
UiT
Breiviklia 1 etasje N-fløy
9019 Tromsø
[Loading...]