Om oss – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Om oss – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Senter for kvinne- og kjønnsforskning er et faglig senter på linje med instituttene ved HSL-fakultetet. Vi ivaretar oppgaver som skal styrke kjønnsperspektiver i forskning og utdanning ved hele UiT, bidra til synliggjøring av disse aktivitetene, og øke rekrutteringen av studenter og forskere. Våre ansatte har sin bakgrunn fra flere akademiske disipliner og med interesse for ulike tematikker innen feltet kjønnsforskning. Vi samarbeider med en rekker miljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Forskernettverk

Ressurser

I 2019 arrangerte vi den nasjonale konferansen Kjønnsforskning NÅ. Ved å følge lenken finner du program og abstracts.
Kontakt oss på e-post: skk@skk.uit.no

Postadresse
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Besøksadresse
UiT
Breiviklia 1 etasje N-fløy
9019 Tromsø
[Loading...]

Møter og utvalg

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Strategidokumenter
Mandat og strategi for Senter for kvinne- og kjønnsforskning 2020–2024 21.12.2020
Strategi for HSL-fakultetet 2018–2022 26.02.2020