Ansatte – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Tilbake til enheten

Ansatte – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Gerrard, Siri

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forskningsinteresser:

Min forskningsinteresse har vært konsentrert rundt fiskerisamfunn med særlig vekt på kulturelle og kjønnsrelasjonelle aspekter i forhold til lønna og ulønna arbeid og til politikk. Utgangspunktet mitt har vært forskning på steder i kyst-Finnmark og ved store innsjøer i Tanzania og Nord Kamerun.


Andreassen, Hege Kristin

Senterleder
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Kochanska, Adrianna


Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Ryall, Anka

Professor emerita
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forskningsinteresser:

Jeg er litteraturforsker innenfor faget Engelsk og professor i humanistisk kjønnsforskning. Mine forskningsinteresser er konsentrert rundt to poler: for det første, reiselitteratur med vekt på kjønn og det nordlige; for det andre, kjønn og modernisme, med fokus på Virginia Woolfs forfatterskap. I perioden 2013–16 ledet jeg et internasjonalt forskningsprosjekt med tittelen Arctic Modernities, finansiert av NFRs Polarforskningsprogram. I tillegg til HSL-fakultetets kjernegruppe besto prosjektet av en gruppe nasjonale og internasjonale forsker...


Kjeldaas, Sigfrid

Forsker
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Rönnblom, Anna Malin

Professor II
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Jensen, Ellen Marie

Førsteamanuensis
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Lukic, Dragana

Stipendiat
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Lotherington, Ann Therese

Professor og prodekan forskning
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forskningsinteresser:

I mitt arbeid utforsker jeg måter vi kan leve sammen på til tross for ulikhet i alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet, etnisitet og/eller andre forskjellsskapende mekanismer. Spørsmål om hvordan vi kan fremme samhandling og integrasjon i samfunnet uten å standardisere levemåter står sentralt. Det er spørsmål som er særlig presserende for individer og grupper av mennesker som ikke har eller vil kunne ha mulighet til å leve opp til en gitt standard.

I min nåværende forskning retter jeg sø...


1-10 av 12 | Siste 2