Ansatte – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Tilbake til enheten

Ansatte – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Gerrard, Siri

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Losleben, Lisa Katrin

Professor
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Lotherington, Ann Therese

Professor
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Lukic, Dragana

Stipendiat
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Mikalsen, Paula Ryggvik

Postdoktor, Arctic Auditories
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Mittner, Lilli

Førsteamanuensis
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Musubika, Sarah

PhD Fellow
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Özugurlu, Aynur

Førsteamanuensis
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning