Utdanning – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Utdanning – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Årsstudium i likestilling og kjønn

I samarbeid med en andre fag på HSL-fakultetet tilbyr vi årsstudium i likestilling og kjønn. I løpet av de fire obligatoriske og to valgfrie emnene får du grunnleggende kompetanse om kjønn som kulturelt og sosialt fenomen, kjønnsteori, likestilling, feminisme, samt en oversikt over sentrale spørsmål, debatter og begreper innen kvinne- og kjønnsforskning og samfunnet. Emnene kan også kombineres eller gå inn i andre bachelor- eller masterprogram ved UiT.

PhD-kurs og forskerskole

PhD-kurset Fornemmelse for kjønn arrangeres annethvert år. Dette er et forskerkurs, der alle som ønsker å arbeide med kjønnstematikken får faglige impulser og debatter med utgangspunkt i sin egen tekst. Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT koordinerer den Nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning.

Tidligere års doktorgradskurs (PDF)

Emner

Årsstudier


Etter- og videreutdanning