Utdanning – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Utdanning – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Årsstudium i likestilling og kjønn

I samarbeid med flere andre fag på HSL-fakultetet tilbyr vi årsstudium i likestilling og kjønn. Studiet består av seks emner, der fire er obligatoriske og to er valgfrie. Årsstudiet gir deg grunnleggende kompetanse om kjønn som kulturelt og sosialt fenomen. Du lærer å forstå og forklare tema som kjønnsteori, likestilling og feminisme. Studiet vil gi også deg oversikt over sentrale spørsmål og begreper innen kvinne- og kjønnsforskning og i samfunnsdebatten. Emnene kan også tas som enkeltemner og inngå i andre bachelor- eller masterprogram ved UiT.

PhD-kurs og forskerskole

PhD-kurset Fornemmelse for kjønn arrangeres annethvert år. Kurset er et tilbud til stipendiater fra alle fag, som ønsker å arbeide med kjønns- eller feministiske perspektiver i sine PhD-prosjekter. Kurset er designet for å gi deltakerne faglige impulser med utgangspunkt i egen tekst. Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT koordinerer den Nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning.

Emner

Nett- og samlingsbaserte utdanninger