Forskning – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskning – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Kjønnsforskning er en tverrfaglig vitenskapelig disiplin som analyserer betydningen av kjønn i samfunnet – fra familie til institusjoner til globale relasjoner. Temaer som klasse, etnisitet, seksualitet, arbeid, sosial ulikhet og andre typer av maktrelasjoner inngår i våre kjønnsteoretiske studier.

Vi har 2 forskningsprosjekter ved enheten: