Forskning – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forskning – Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Kjønnsforskning er et tverrfaglig akademisk felt. Kjønnsforskere er interessert i og analyserer betydningen av kjønn i samfunnet. Feministisk og kjønnsteoretisk forskning belyser også sammenhenger mellom kjønn og andre forskjeller, som klasse, etnisitet, seksualitet, arbeid, sosial ulikhet og makt.

Vi har 9 prosjekter ved enheten: