Stort og nært

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.


FAKULTETSSTYRET VED HSL

Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:


HSL K98A0578 kvadrat.jpg
Siste nyheter

Marit Westergaard kv.jpg
Hvordan endres hjernen hos flerspråklige?

Over halvparten av alle europeere er i dag flerspråklige. UiTs nye satsingssenter, AcqVA Aurora, skal forske på hvordan både språk og hjernen kan forandre seg når man lærer flere språk.


Les nyhetssaken

JGS_ingress
– UiT er en motor i nord

Ap-leder Jonas Gahr Støre fortalte for tredje gang om sine visjoner for nordområdene fra en talerstol ved UiT, og understreket sin nære tilknytning til universitetet. UiTs samfunnsgeograf Berit Kristoffersen liker at Støre vil satse på "grønn industri" i nord.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]


Universitetet i Tromsø - Fakultet for humaiora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning