Velkommen til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Stort og nært

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.


FAKULTETSSTYRET VED HSL

Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:


HSL K98A0578 kvadrat.jpg
Siste nyheter

STEILNESET MINNESTED
Grusom historie, vakkert minnested Historien er grusom, minnestedet vakkert. Nå er en samling artikler om kunst, arkitektur og historien til Steilneset minnested klar i bokform.
Les nyhetssaken

ASEBE KVADRAT 1Q1A1496.jpg
Opprettet kopi av egen UiT-utdanning Da Asebe Regassa avsluttet sin urfolksmaster ved UiT, hadde han som mål å starte et søsterprogram til utdanningen i Etiopia. I dag har Dilla University et eget institutt for urfolksstudier.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Skip to main content