/ UiT Norges arktiske universitet
Velkommen til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
 

Stort og nært

HSL2

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.

FAKULTETSSTYRET VED HSL

Valg midlertidig ansatte 2015


Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Siste nyheter

UiT bidrar med kunnskap under Riddu Riđđu

Riddukvadrat.jpg
Det blir to seminar i regi av UiT under årets festival. Det ene omhandler tvangsevakueringen av Nord-Troms og Finnmark, mens det andre tar for seg norsk fiskeripolitikk og hvem som skal eie fiskekvotene.
Les nyhetssaken

Inviterer foreldre til konferanse for skoleforskere

UNN DORIS KVADRAT P13A0043.jpg
Ønsker du at ungen din skal gjøre det bra på skolen må du engasjere deg i skolearbeidet, sier professor Unn-Doris Bæck. Hun inviterer nå foreldre med barn i skolen til en stor internasjonal forskerkonferanse i Tromsø med skole-hjem-samarbeid som tema. 
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter

Prosjekt:

Arctic Encounters

Contemporary Travel/Writing in the European High North. This groundbreaking research project investigates the increasingly important role of tourism in the European Arctic. 
Prosjekt:

WAR/GAME:

Conflict, War, and Enemies in History-Based Computer Games

Våre studier

[Loading...]

Enheter under Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:


Følg Helsefak på Facebook