Velkommen til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Stort og nært

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.

Valgsider ved HSL


FAKULTETSSTYRET VED HSL

Ansatte ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning:


HSL 073A5673.jpg
Siste nyheter

KVADRAT STIGB VARDEN P13A6838 copy.jpg
Tromsø-dialektens svake kjønn avslørt Da forskerne sjekket hvordan unger i Tromsø snakker, fikk de seg en overraskelse. 
Les nyhetssaken

sda_2_2015_ovdasiidu.JPG
Nytt nummer i Sámi dieđalaš áigečála Sámi dieđalaš áigečála er et fagfellevurdert tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler på samisk. Nytt nummer er ute nå.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Prosjekt: Arctic Encounters Contemporary Travel/Writing in the European High North. This groundbreaking research project investigates the increasingly important role of tourism in the European Arctic. 
Prosjekt: WAR/GAME: Conflict, War, and Enemies in History-Based Computer Games
Våre studier

[Loading...]

Tilknyttede enheter:
Skip to main content