Ansatte – Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Tilbake til enheten

Ansatte – Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen

Professor, sosiologi
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aalmen Markussen, Joakim

Instituttleder ved institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aamold, Svein

Professor kunstvitenskap
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aamot, Dora Bimbo

PhD-stipendiat
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aarsæther, Nils Johan

emeriti
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aas, Gudrun

Universitetslektor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aboutalebi, Jubin

Professor II lingvistikk
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Acheampong, Sonia Delali

Stipendiat
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Adrian, Stine Willum

Professor i sundhedssociologi, velfærd og kvalitative metoder
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Alenga, David

Universitetslektor
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

1-10 av 716 | Neste 10 Siste 6