Ansatte – Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Tilbake til enheten

Ansatte – Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aakvaag, Gunnar Colbjørnsen

Professor, sosiologi
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aamold, Svein

Professor kunstvitenskap
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aamot, Dora Bimbo

Stipendiat
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aarsæther, Nils Johan

Sekretær
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aarvik, Ivar

Universitetslektor
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aas, Gudrun

Universitetslektor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Aboutalebi, Jubin

Professor II lingvistikk
Institutt for språk og kultur
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Abrahamsen, Lena

Stipendiat
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Acheampong, Sonia Delali

Stipendiat
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Adrian, Stine Willum

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
D 1036
+4777620845

1-10 av 854 | Neste 10 Siste 4