Ansatte – Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Tilbake til enheten

Ansatte – Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Simensen, Anita Movik

Universitetslektor matematikk
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Forskningsinteresser:

Mine to hovedinteresser innenfor forskning er (1) tilpasset opplæring i matematikk i en inkluderende skole og (2) naturen som læringsarena for matematikk i barnehage og småskole. 

Jeg deltar for tiden i følgende prosjekt:

LiMa - Læringsmuligheter i matematikk for alle, doktorgradsprosjektet mitt der jeg undersøker 8. trinns elever som presterer lavt i matematikk sine læringsmuligheter under arbeid i smågrupper.

ROM - Realfagstalenter og motivasjon, et prosjekt der vi følger realfagstalenters arbeid me...


Haugland, Randi Marie Dahl

Dosent
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
randi.m.haugland@uit.no
Modulbygg
+4778450316

Eriksen, Sissel H

Førsteamanuensis, sosiologi
Institutt for samfunnsvitenskap
Forskningsinteresser:

Frivillig arbeid, kvalitative forskningsmetoder, matvaner og forbruk, barnearbeid (Etiopia), mikrokreditt for kvinner (Etiopia).


Grønvik, Brynjulv

Universitetslektor i norsk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Pilsbacher, Anna Katharina

Stipendiat
Institutt for språk og kultur

Tafjord, Bjørn Ola

Professor i religionsvitskap
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Forskningsinteresser:

Etnografiske og historiske studiar av religionar

Religioniseringsprosessar og indigeniseringsprosessar

Teori og metode

Religionar i Latin-Amerika

Religionar, lokale tradisjonar og endringsprosessar i Talamanca (Costa Rica/Panama)

Norsk misjon i Latin-Amerika


Vårnes, Thilde Kleppe

Universitetslektor
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Kucerova, Hana


Institutt for språk og kultur

Førde, Anniken

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Institutt for samfunnsvitenskap
Forskningsinteresser:

stedlige transformasjonsprosessar, stedssensitiv planlegging, reiseliv, innovasjon, landskap, berekraftige mangfoldige steder


Valestrand, Halldis

Professor, samfunnsplanlegging og kulturforståelse
Institutt for samfunnsvitenskap
Forskningsinteresser:

Mine forskningsinteresser er først og fremst knyttet til hvordan ulike kategorier, aktører, institusjoner, kontekster, m.m. samvirker, endres og utfordres, empirisk og teoretisk. Spesielt er jeg opptatt av hvordan ulike forståelser av kjønn svært ofte fører til nye kritiske spørsmål når det gjelder strukturelle endringer og aktørskap og hvordan det i sin tur leder til utvikling av analytiske og metodiske tilnærminger hvor motsetninger, grenser, marginer, kompleksiteter og tvetydigheter må studeres. Jeg forsø...


1-10 av 863 | Neste 10 Siste 3