Utdanning – Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Utdanning – Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Her finn du ei oversikt over studieprogramma våre, emne, årseiningar og etter- og vidareutdanningar. Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning har over 300 emne innan samfunnsfag, humaniora og pedagogikk, og i overkant av 40 bachelor- og masterprogram. Utdanningane våre blir leidd av programstyre/studieleiarar. 

Oversikt over programstyrer HSL (PDF)
Oversikt over studieleiarar HSL (PDF)

Akademisk skrivesenter

Student hos oss? Akademisk skrivesenter er eit gratis tilbod til studentar ved HSL-fakultetet som tilbyr rettleiing og hjelp med akademisk skriving på norsk og engelsk, for bachelor- og masternivå.

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal arbeide for et best mulig læringsmiljø ved UiT Norges arktiske universitet.

Evalueringsplaner

Oversikt over emner og program til evaluering ved HSL-fakultetet studieåret 2019/2020 (PDF)

Evalueringsrapporter

Fakultetet utarbeider hvert år en kvalitetssikringsrapport over status og utfordringer innen utdanningsvirksomheten. Fakultetenes kvalitetssikringsrapporter fungerer som basis for Universitetets utdanningsmelding.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Årsstudier


PhD-studier


Etter- og videreutdanning