Utdanning – Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Utdanning – Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Her finn du ei oversikt over studieprogramma våre, emne, årseiningar og etter- og vidareutdanningar. Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning har over 300 emne innan samfunnsfag, humaniora og pedagogikk, og i overkant av 40 bachelor- og masterprogram. Utdanningane våre blir leidd av programstyre/studieleiarar. 

Oversikt over programstyre og studieprogramleiarar ved HSL-fak

Akademisk skrivesenter

Student hos oss? Akademisk skrivesenter er eit gratis tilbod til studentar ved HSL-fakultetet som tilbyr rettleiing og hjelp med akademisk skriving på norsk og engelsk, for bachelor- og masternivå.

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal arbeide for et best mulig læringsmiljø ved UiT Norges arktiske universitet.

Evalueringsrapporter

Fakultetet utarbeider hvert år en kvalitetssikringsrapport over status og utfordringer innen utdanningsvirksomheten. Fakultetenes kvalitetssikringsrapporter fungerer som basis for Universitetets utdanningsmelding.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Årsstudier


PhD-studier


Nett- og samlingsbaserte utdanninger