Om oss – Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om oss – Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.
Kontakt:
Telefon: +47 77 66 07 93
E-post: postmottak@hsl.uit.no

Leveringsadresse:
UiT Noregs arktiske universitet
HSL-fakultetet
Teorifagbygget HUS 4  - TEO-H4 3. etasje
Inngang fra Huginbakken 32
9019 Tromsø

Fakturaadresse:
UiT Noregs arktiske universitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Organisasjonsnummer:
970 422 528

Postadresse:
HSL-fakultetet
UiT Noregs arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
[Loading...]

Møter og utvalg

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Rapporter
Det humanistiske fakultet Rapport for 2003-2004 01.03.2020
Det humanistiske fakultet Rapport for 2004-2005 01.03.2020
Det humanistiske fakultet Rapport for 2005-2006 01.03.2020
Det humanistiske fakultet Rapport for 2006-2007 01.03.2020
Det samfunnsvitenskapelige fakultet rapport for 2004-2005 01.03.2020
Det samfunnsvitenskapelige fakultet rapport for 2005-2006 01.03.2020
Det samfunnsvitenskapelige fakultet rapport for 2006-2007 01.03.2020
Det samfunnsvitenskapelige fakultet rapport for 2007-2008 01.03.2020

Reglementer
Forretningsorden UiT 08.12.2020
Reglement HSL-UiT vedtatt juni 2014 08.12.2020
Retningslinjer for oppnevning av programstyrer ved HSL-fakultetet 27.03.2020
Valgregler for fakultetene ved UiT 15.2.2012 08.12.2020

Strategidokumenter
HSL-fak Strategisk langtidsplan 2023-2027 17.02.2023
HSL-fak Årsplan for HSL 2023 17.02.2023
Humaniorastrategi_17des2021.PDF 25.09.2023
Strategi for Institutt for barnevern og sosialt arbeid 2018-2022 22.06.2021

Utdanningsmeldinger
HSL-fakultetets kvalitetssikringsrapport for 2008-2009 01.03.2020
HSL-fakultetets kvalitetssikringsrapport for 2009-2010 01.03.2020
HSL-fakultetets kvalitetssikringsrapport for 2010-2011 01.03.2020
HSL-fakultetets kvalitetssikringsrapport for 2015 01.03.2020
HSL-fakultetets kvalitetssikringsrapport for 2016.pdf 01.03.2020
HSL-fakultetets kvalitetssikringsrapport for Ph.d.-programmet 2010-2011 01.03.2020
HSL-fakultetets kvalitetssikringsrapport for Ph.d.-programmet 2011-2012 og høst 2012 01.03.2020
HSL-fakultetets kvalitetssikringsrapport for Ph.d.-programmet 2013 01.03.2020
HSL-fakultetets kvalitetssikringsrapport for Ph.d.-programmet 2014 01.03.2020