Om oss – Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om oss – Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

HSL-fakultetet har ei unik blanding av samfunnsvitskaplege, humanistiske og pedagogiske fag. Sjølv om HSL-fakultetet er eitt av dei største fakulteta på UiT, er fagmiljøet kjenneteikna av nærleik mellom student og forskar.

Ann Therese Lotherington, Synnøve Thomassen Andersen, Sonni Olsen, Lars Aage Rotvold.
F.v. prodekan forskning Ann Therese Lotherington, prodekan forskning Synnøve Thomassen Andersen, dekan Sonni Olsen, prodekan utdanning Lars Aage Rotvold.Kontakt:
Telefon 776 44000
E-post: postmottak@hsl.uit.no

Leveringsadresse:
UiT Noregs arktiske universitet
HSL-fakultetet
A-fløy 2. etasje
Breivika 3
9019 Tromsø

Fakturaadresse:
UiT Noregs arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Postadresse:
HSL-fakultetet
UiT Noregs arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø[Loading...]

Møter og møtereferater

Styringsdokumenter

Dokumenttittel Sist endret

Ledelse
Programstyrer HSL-fakultetet 2020 28.02.2020
Studieledere HSL-fakultetet 2020 26.03.2020

Rapporter
Det humanistiske fakultet Rapport for 2003-2004 01.03.2020
Det humanistiske fakultet Rapport for 2004-2005 01.03.2020
Det humanistiske fakultet Rapport for 2005-2006 01.03.2020
Det humanistiske fakultet Rapport for 2006-2007 01.03.2020
Det samfunnsvitenskapelige fakultet rapport for 2004-2005 01.03.2020
Det samfunnsvitenskapelige fakultet rapport for 2005-2006 01.03.2020
Det samfunnsvitenskapelige fakultet rapport for 2006-2007 01.03.2020
Det samfunnsvitenskapelige fakultet rapport for 2007-2008 01.03.2020

Reglementer
HSL-fakultetets kvalitetssikringsrapport for Ph.d.-programmet 2014 01.03.2020
Retningslinjer for oppnevning av programstyrer ved HSL-fakultetet 27.03.2020

Strategidokumenter
Strategi for HSL-fakultetet 2018–2022 26.02.2020

Utdanningsmeldinger
HSL-fakultetets kvalitetssikringsrapport for 2008-2009 01.03.2020
HSL-fakultetets kvalitetssikringsrapport for 2009-2010 01.03.2020
HSL-fakultetets kvalitetssikringsrapport for 2010-2011 01.03.2020
HSL-fakultetets kvalitetssikringsrapport for 2015 01.03.2020
HSL-fakultetets kvalitetssikringsrapport for 2016.pdf 01.03.2020
HSL-fakultetets kvalitetssikringsrapport for Ph.d.-programmet 2010-2011 01.03.2020
HSL-fakultetets kvalitetssikringsrapport for Ph.d.-programmet 2011-2012 og høst 2012 01.03.2020
HSL-fakultetets kvalitetssikringsrapport for Ph.d.-programmet 2013 01.03.2020