Velkommen til Ingeniørvitenskap og sikkerhet

Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet

Velkommen til Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS). 

Instituttet har en viktig rolle som kompetanseleverandør for arbeidslivet i regionen, gjennom utdanning, forskning og etter- og videreutdanning.

IIS tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene luftfart, nautikk, havbruk, ingeniør og sikkerhet/ samfunnssikkerhet. Våre 550 studenter setter pris på at instituttet har et nært samarbeid med næringslivet underveis i studiet.

IIS er aktiv innen anvendt forskning, der profesjonsutdanningene og nordområdene har et spesielt fokus. Instituttet har fire forskningsgrupper, og har forskningsprosjekter med nedslagsfelt og finansiering på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Instituttet tilbyr:

  • Profesjonsrettede høyere utdanninger på bachelor- og masternivå, der studentene går rett ut i arbeidslivet etter endt utdanning
  • Praksisnære og næringsrettede studier med særlig fokus på nordområdene
  • Kompetanse innen teknologi og sikkerhet i tilknytning til operasjonell virksomhet
  • Kurs for arbeids- og næringsliv i landsdelen. Våre kurs har et mål om å bidra til sikre operasjoner i nordområdene. Vi har god erfaring med "skreddersøm" og mange av våre kurs er utviklet i samarbeid med næringslivet og deres behov, ta gjerne kontakt! Her finner du informasjon om kurs og påmelding.

     

 

 

Ansatte ved Ingeniørvitenskap og sikkerhet:


Siste nyheter

Ingress.jpg
UiT blir det første universitetet i landet som kjøper elfly UiT Norges arktiske universitet investerer nesten 4,7 millioner kroner, over tre år, på to elfly og forskning knyttet til fornybar energi.
Les nyhetssaken

Kystvakt400.jpg
Varsler fare for ising på skip – En båt som kolliderer med store bølger i riktig kaldt vær vil kunne bli nediset på kort tid, forteller meteorolog og forsker Eirik Mikal Samuelsen.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Kontakt
Telefon: +47 77 66 03 35
E-post: postmottak@iis.uit.no
Instituttleder
Bjørn Batalden
Tlf: 77 66 03 29
Kontorsjef
Gunn-Helene Turi
Tlf: 77 66 03 11

Avvik eller forslag til forbedringer:
Send din tilbakemelding til
respons-iis@support.uit.no

Skip to main content