Institutt for teknologi og sikkerhet

Velkommen til Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS). 

Instituttet har en viktig rolle som kompetanseleverandør for arbeidslivet i regionen, gjennom utdanning, forskning og etter- og videreutdanning.

ITS tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene luftfart, nautikk, havbruk, ingeniør og sikkerhet/ samfunnssikkerhet. Våre 550 studenter setter pris på at instituttet har et nært samarbeid med næringslivet underveis i studiet.

ITS er aktiv innen anvendt forskning, der profesjonsutdanningene og nordområdene har et spesielt fokus. Instituttet har fire forskningsgrupper, og har forskningsprosjekter med nedslagsfelt og finansiering på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Instituttet tilbyr:

  • Profesjonsrettede høyere utdanninger på bachelor- og masternivå, der studentene går rett ut i arbeidslivet etter endt utdanning
  • Praksisnære og næringsrettede studier med særlig fokus på nordområdene
  • Kompetanse innen teknologi og sikkerhet i tilknytning til operasjonell virksomhet
  • Kurs for arbeids- og næringsliv i landsdelen. Våre kurs har et mål om å bidra til sikre operasjoner i nordområdene. Vi har god erfaring med "skreddersøm" og mange av våre kurs er utviklet i samarbeid med næringslivet og deres behov, ta gjerne kontakt! Her finner du informasjon om kurs og påmelding.

     

 

 

Ansatte ved Institutt for teknologi og sikkerhet:


Siste nyheter

Avslutningsseremoni for mastergradsstudenter

Mandag 3. juni 2019 arrangeres det en høytidelig avslutningsseremoni for mastergradskandidater i realfag og teknologi som er uteksaminert i løpet av studieåret 2018/-19 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet.


Les nyhetssaken

Bevegelig bro - Teknologibygget.jpg
Nautikkstudenter på utplassering på "Anna Rogde" ved studiestart

UiT har inngått avtale med Sør Troms Museum som drifter skonnerten "Anna Rogde" for utplassering av nautikk studenter. Allerede ved studiestart 1. semester vil studentene få muligheten til å være med 1 uke ombord for opplæring i grunnleggende sjømannskap.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

Kontakt
Telefon: +47 77 66 03 35
E-post: postmottak@its.uit.no
Instituttleder
Yngve Birkelund
Tlf: 77 66 02 46
Kontorsjef
Gunn-Helene Turi
Tlf: 77 66 03 11

Avvik eller forslag til forbedringer:
Send din tilbakemelding til
respons-its@support.uit.no