Velkommen til Ingeniørvitenskap og sikkerhet

Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet

Velkommen til Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS). 

Instituttet har en viktig rolle som kompetanseleverandør for arbeidslivet i regionen, gjennom utdanning, forskning og etter- og videreutdanning.

IIS tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene luftfart, nautikk, havbruk, ingeniør og sikkerhet/ samfunnssikkerhet. Våre 550 studenter setter pris på at instituttet har et nært samarbeid med næringslivet underveis i studiet.

IIS er aktiv innen anvendt forskning, der profesjonsutdanningene og nordområdene har et spesielt fokus. Instituttet har fire forskningsgrupper, og har forskningsprosjekter med nedslagsfelt og finansiering på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Instituttet tilbyr:

  • Profesjonsrettede høyere utdanninger på bachelor- og masternivå, der studentene går rett ut i arbeidslivet etter endt utdanning
  • Praksisnære og næringsrettede studier med særlig fokus på nordområdene
  • Kompetanse innen teknologi og sikkerhet i tilknytning til operasjonell virksomhet
  • Kurs for arbeids- og næringsliv i landsdelen. Våre kurs har et mål om å bidra til sikre operasjoner i nordområdene. Vi har god erfaring med "skreddersøm" og mange av våre kurs er utviklet i samarbeid med næringslivet og deres behov, ta gjerne kontakt! Her finner du informasjon om kurs og påmelding.

     

 

 

Ansatte ved Ingeniørvitenskap og sikkerhet:


Siste nyheter

Masterseremoni2017.jpg
Avslutningsseremoni for mastergradsstudenter Mandag 4. juni 2018 arrangeres det en høytidelig avslutningsseremoni for mastergradskandidater i realfag og teknologi som er uteksaminert i løpet av studieåret 2017/-18 ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges Arktiske universitet.
Les nyhetssaken

Anomalocardia flexuosa 400-1.jpg
Liten musling kan avsløre oljesøl Økt skipstrafikk i Paranaguábukta i Brasil øker risikoen for forurensing fra olje. Adriana Sardi har utviklet et nytt verktøy for å overvåke nivået av forurensing der en liten musling spiller en avgjørende rolle.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Annet
Kontakt
Telefon: +47 77 66 03 35
E-post: postmottak@iis.uit.no
Instituttleder
Bjørn Batalden
Tlf: 77 66 03 29
Kontorsjef
Gunn-Helene Turi
Tlf: 77 66 03 11

Avvik eller forslag til forbedringer:
Send din tilbakemelding til
respons-iis@support.uit.no

Skip to main content