Institutt for teknologi og sikkerhet

Velkommen til Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS). 

Instituttet har en viktig rolle som kompetanseleverandør for arbeidslivet i regionen, gjennom utdanning, forskning og etter- og videreutdanning.

ITS tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene luftfart, nautikk, havbruk, ingeniør og sikkerhet/ samfunnssikkerhet. Våre 550 studenter setter pris på at instituttet har et nært samarbeid med næringslivet underveis i studiet.

ITS er aktiv innen anvendt forskning, der profesjonsutdanningene og nordområdene har et spesielt fokus. Instituttet har fire forskningsgrupper, og har forskningsprosjekter med nedslagsfelt og finansiering på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Instituttet tilbyr:

  • Profesjonsrettede høyere utdanninger på bachelor- og masternivå, der studentene går rett ut i arbeidslivet etter endt utdanning
  • Praksisnære og næringsrettede studier med særlig fokus på nordområdene
  • Kompetanse innen teknologi og sikkerhet i tilknytning til operasjonell virksomhet
  • Kurs for arbeids- og næringsliv i landsdelen. Våre kurs har et mål om å bidra til sikre operasjoner i nordområdene. Vi har god erfaring med "skreddersøm" og mange av våre kurs er utviklet i samarbeid med næringslivet og deres behov, ta gjerne kontakt! Her finner du informasjon om kurs og påmelding.

     

 

 

Ansatte ved Institutt for teknologi og sikkerhet:


Siste nyheter

luftfag firkant (002).png
Psykologer sikrer luftrommet

De færreste har de evnene som skal til for å være en trygg pilot. Professor Monica Martinussen ved RKBU Nord skiller klinten fra hveten ved opptak til bachelorstudiet i luftfartsfag ved UiT.


Les nyhetssaken

Dekan400.jpg
Kjære alle sammen og velkommen til nytt semester! En liten hilsen fra Dekanen ved NT- fakultetet
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

HMS i landbruket - søk her
Kontakt
Telefon: +47 77 66 03 35
E-post: postmottak@iis.uit.no
Instituttleder
Yngve Birkelund
Tlf: 77 66 02 46
Kontorsjef
Gunn-Helene Turi
Tlf: 77 66 03 11

Avvik eller forslag til forbedringer:
Send din tilbakemelding til
respons-iis@support.uit.no