Velkommen til Ingeniørvitenskap og sikkerhet

Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet

Velkommen til Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet (IIS). Vi tilbyr studier i ingeniørfag, luftfart og sikkerhet og miljø.

Instituttet har en viktig rolle som kompetanseleverandør for arbeidslivet i regionen, gjennom utdanning, forskning og etter- og videreutdanning. Våre 400 studenter setter pris på at instituttet har et nært samarbeid med næringslivet underveis i studiet.

Instituttet tilbyr:

  • Profesjonsrettede høyere utdanninger på bachelor- og masternivå, der studentene går rett ut i arbeidslivet etter endt utdanning
  • Praksisnære og næringsrettede studier med særlig fokus på nordområdene
  • Kompetanse innen teknologi og sikkerhet i tilknytning til operasjonell virksomhet
  • Kurs for arbeids- og næringsliv i landsdelen. Våre kurs har et mål om å bidra til sikre operasjoner i nordområdene. Vi har god erfaring med "skreddersøm" og mange av våre kurs er utviklet i samarbeid med næringslivet og deres behov, ta gjerne kontakt!
    Her finner du informasjon om kurs og påmelding.

 

Ansatte ved Ingeniørvitenskap og sikkerhet:


UiT.gif
Siste nyheter

SkipogHeli.jpg
Navigerer sammen
Med støtte fra VRI Troms finansierer Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT) rundt 10 Næringsmentor-stillinger fra næringslivet hvert år.

Les nyhetssaken

Phdene2.jpg
De første phd-studentene i nautiske operasjoner Dette er de første studentene på den nye doktorgradsutdanninga i nautiske operasjoner. Studiet er et samarbeid mellom UiT, NTNU, Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Sørøst-Norge.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter
Prosjekt: Utdanning innen ubemannede luftfartøy UiT starter høsten 2016 med en 3-årig ingeniørutdanning (bachelor) i droneteknologi! Det ble klart etter at Universitetsstyret vedtok oppstart i sitt styremøte i desember. Denne utdanningen vil være en kombinasjon av en dronepilotutdanning og en teknisk utdanning mot styrings-, kommunikasjons-, og sensorsystemer for bruk i droner.


Våre studier

[Loading...]

Tilknyttede enheter:
Annet
Kontakt
Telefon: +47 77 66 03 02
E-post: postmottak@iis.uit.no
Yngve Birkelund Gunn-Helene Turi
Instituttleder
Yngve Birkelund
Tlf: 77 66 02 46
Kontorsjef
Gunn-Helene Turi
Tlf: 77 66 03 11

Avvik eller forslag til forbedringer:
Send din tilbakemelding til
respons-iis@support.uit.no

Skip to main content