Studiekatalog

10 studieprogrammer:

- bachelor (ordinær, y-vei), 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 3 år
- bachelor, 3 år
- master, 2 år