Utdanning – Institutt for teknologi og sikkerhet

Utdanning – Institutt for teknologi og sikkerhet

Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier innenfor områdene luftfart, nautikk, havbruk, bærekraftig teknologi, samfunnssikkerhet og beredskap, les mer om studiene våre nedenfor. Instituttet har ca. 550 studenter, hvorav ca. 50 er pilotstudenter på Bardufoss og ca. 150 studerer internasjonal beredskap i Harstad/Fjelldal.

Instituttet har et eget kvalitetssystem for bl.a. ivaretakelse av minimums kvalitetsstandard for opplæringsvirksomhet som er regulert av internasjonale konvensjoner (maritime- og luftfartsutdanninger).

Se her for informasjon om Kvalitetssystemet ved ITS
Lenke til avvikssystemet

Mer informasjon om droneteknologistudiet finner du her: Droneteknologi, ingeniør - bachelor

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Årsstudier


Nett- og samlingsbaserte utdanninger