Om oss – Institutt for teknologi og sikkerhet

Om oss – Institutt for teknologi og sikkerhet

Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) er en interessant og spennende arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø for ansatte og et godt læringsmiljø for studenter. Instituttet har en viktig rolle som kompetanseleverandør for arbeidslivet i regionen gjennom utdanning, forskning og etter- og videreutdanning. Våre studenter setter pris på at instituttet har et nært samarbeid med næringslivet underveis i studiet.

Instituttet har ca. 90 tilsatte og ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene luftfartsfag, nautiske fag, ingeniørfag og sikkerhetsfag. Instituttet har fire aktive forskningsgrupper med forskningsprosjekter både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Se her for informasjon om Kvalitetssystemet ved ITS.
Lenke til avvikssystemet.


       
Telefon: +47 77 66 03 35
E-post: postmottak@its.uit.no
Postadresse:
Institutt for teknologi og sikkerhet
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Besøksadresse:
Teknologibygget
Klokkargårdsbakken 35
Fakturaadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø
[Loading...]