Forskning – Institutt for teknologi og sikkerhet

Forskning – Institutt for teknologi og sikkerhet

Institutt for teknologi og sikkerhet driver med anvendt forskning, der profesjonsutdanningene og nordområdene har en spesiell fokus. Instituttet har fire aktive forskningsgrupper, og har forskningsprosjekter med nedslagsfelt og finansiering på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Vi har 12 prosjekter ved enheten: