Om oss – Institutt for fysikk og teknologi

Om oss – Institutt for fysikk og teknologi

Institutt for fysikk og teknologi teller over 120 ansatte, hverunder 35 fast vitenskapelig ansatte, 4 administrativt ansatte og 5 teknisk ansatte. Øvrige er midertidig ansatte stipendiater, postdoktorer, toer-stillinger, med mer.

Miljøet er internasjonalt, hvor 50% av de ansatte er utenlanske og kommer fra samtlige verdensdeler. Institutt for fysikk og teknologi holder til på Teknologibygget og Forskningsparken. Forskningsgruppene som er lokalisert på Teknologibygget er:

  • Fornybar energi
  • Ultralyd, mikrobølger og optikk

mens gruppene som sitter på forskningsparken er:

  • Jordobservasjon
  • Romfysikk
  • Modellering av komplekse systemer
  • Maskinlæring
  • Administrasjon

Undervisning foregår primært på Teknologibygget i store og små auditorium og undervisningsrom, avhengig av hva som er mest hensiktsmessig for studentene. 
Telefon: 77 64 5150

E-post: postmottak-ift@nt.uit.no

Postadresse (Teknologibygget):

UiT Norges Arktiske Universitet
Institutt for fysikk og teknologi
Postboks 6050 Langnes
9037  TROMSØ

Leveringsadresse (Teknologibygget):

UiT Norges Arktiske Universitet
Institutt for fysikk og teknologi
Teknologibygget
Klokkargårdsbakken 35
9019  TROMSØ

Post- og leveringsadresse (Forskningsparken):

UiT Norges arktiske universitet
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Institutt for fysikk og teknologi
Siva innovasjonssenter
Sykehusvegen 23
9019 Tromsø
[Loading...]