Utdanning – Institutt for fysikk og teknologi

Utdanning – Institutt for fysikk og teknologi

Institutt for fysikk og teknologi utdanner sivilingeniører og fysikere innen mange spennende områder. Fysikk danner grunnlaget for den teknologiske utviklingen og former fremtiden. I våre studier lærer du grunnleggende og avansert fysikk, nødvendige matematiske verktøy og vitenskapelige metodene.

På instituttet har vi flere universitetslektorer som har ansvar for introduksjonsemnene vi tilbyr ved UiT. Universitetslektorene har sterk faglig og pedagogisk bakgrunn, så studenter som starter sin utdanning ved UiT møter undervisere som setter studenten i fokus.

Etter studentene er ferdig med introduksjonsemnene og starter med spesialiserte emner blir studentene faglig introdusert til forskningsgruppene og undervisningen blir gjennomført av forskere fra gruppene. Da møter studentene på anvendbare problemer og utfordringer som studenten støter på i industri og forskning, og lærer dagsrelevante metoder.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Nett- og samlingsbaserte utdanninger