Forskning – Institutt for fysikk og teknologi

Forskning – Institutt for fysikk og teknologi

Vi har seks forskningsgrupper som driver både grunnleggende og anvendt forskning og tilbyr utdanning innen et bredt spekter av fagfelt. Vi er involvert i flere store prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, European Research Council og andre kilder.

Vi har 10 prosjekter ved enheten: