Institutt for farmasi

Institutt for farmasi (IFA) er beliggende på campus i Tromsø. Vi utdanner reseptfarmasøyter (bachelor i farmasi), provisorfarmasøyter (master i farmasi) og ph.d.-kandidater.

Vi har et nært samarbeid med Universitetssykehuset i Nord-Norge, og har etablert praksis i klinisk farmasi med fokus på tverr-profesjonelt samarbeid og interaksjon mellom pasient og farmasøyt.

Ekstern praksis, både på bachelor- (4 måneder) og masternivå (2 måneder), har som mål å gi studentene god erfaring med praktisk arbeid i apotek og sykehus. Praksisen er veiledet av instituttet for å gi best mulig læringsutbytte for studentene.  

Vi har etablert et innovativt forskningsmiljø og har per i dag syv forskningsgrupper tilhørende instituttet. 


 Bachelor i Farmasi Master i Farmasi

Ansatte ved Institutt for farmasi:


Hodepine.jpg
Siste nyheter

farmtakek9.jpg
UiT har fått nytt 'apotek'

Studentene på farmasistudiet ved UiT har fått skiftet ut sitt gamle øvingsrom med et nytt og virkelighetstro "apotek". Her skal de trene på god kommunikasjon med kunder – mens medstudentene ser dem på video. 


Les nyhetssaken

medisin square
Innlagt på grunn av feil medisin?

Opptil 10 prosent av alle sykehusinnleggelser i Norge skyldes feil medisinbruk. Forsker Elin Lehnbom vet om en enkel måte å redusere problemet på. 


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

 
Institutt for farmasi
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø
E-post studiesaker: ifa.studinfo@helsefak.uit.no