Institutt for farmasi

Institutt for farmasi (IFA) er beliggende på campus i Tromsø. Vi utdanner reseptfarmasøyter (bachelor i farmasi), provisorfarmasøyter (master i farmasi) og ph.d.-kandidater.

Vi har et nært samarbeid med Universitetssykehuset i Nord-Norge, og har etablert praksis i klinisk farmasi med fokus på tverr-profesjonelt samarbeid og interaksjon mellom pasient og farmasøyt.

Ekstern praksis, både på bachelor- (4 måneder) og masternivå (2 måneder), har som mål å gi studentene god erfaring med praktisk arbeid i apotek og sykehus. Praksisen er veiledet av instituttet for å gi best mulig læringsutbytte for studentene.  

Vi har etablert et innovativt forskningsmiljø og har per i dag syv forskningsgrupper tilhørende instituttet. 


 Bachelor i Farmasi Master i Farmasi

Ansatte ved Institutt for farmasi:


Hodepine.jpg
Siste nyheter

Foto_YngveVogt_IMG_1209 (2).jpg
Strålte under finalen i Forsker Grand Prix

UiTs Joseph Diab gikk nesten til topps i helgas nasjonale finale av Forsker Grand Prix. – Jeg håper min historie vil oppmuntre flere til å delta neste år, sier finalisten.


Les nyhetssaken

Prisvinnere_kjonnsforskning_2019.jpg
Årets prisvinnere i kjønnsforskning

Prisene for beste masteroppgaver ved UiT med et kjønnsrelatert tema og et kjønnsteoretisk perspektiv gikk i år til Mia Jonine Tostrup, Sabrin Moueffaq og Susanne Rolandsen.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

 
Institutt for farmasi
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø
E-post studiesaker: ifa.studinfo@helsefak.uit.no


 Tidligere studenter

Trine Aag

Elenaz Naderkhani