Institutt for farmasi

Institutt for farmasi (IFA) er et av åtte institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet. IFA ble etablert i 1995 og flyttet inn i nye lokaler i 1998.

Ved IFA utdannes bachelor i farmasi (reseptarfarmasøyt), master i farmasi (provisorfarmasøyt) og ph.d - kandidater.


 Bachelor i Farmasi Master i Farmasi

Ansatte ved Institutt for farmasi:


Hodepine.jpg
Siste nyheter

antibiotikakultur.jpg
10 millioner kroner for å bekjempe resistente bakterier Bakterier er svært tilpasningsdyktige. De kan faktisk klumpe seg sammen under et beskyttende slimlag – kalt biofilm. Dette er et stort problem med tanke på antibiotikaresistens.
Les nyhetssaken

medisin tunge ingress.jpg
42 millioner kroner for utvikling av persontilpasset medisin Et stort helsefokus er å gi pasienter en spesialtilpasset medisinsk behandling. For å styrke dette har et farmasøytisk samarbeid mellom ti nordiske universiteter, deriblant UiT, mottatt 42 millioner kroner.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Annet
 
Institutt for farmasi
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø
E-post studiesaker: ifa.studinfo@helsefak.uit.no


 Tidligere studenter

Trine Aag

Elenaz Naderkhani

Skip to main content