Utdanning – Institutt for farmasi

Utdanning – Institutt for farmasi

Studier ved institutt for farmasi (IFA)

Ved IFA utdannes farmasøyter i bachelorprogram (reseptarfarmasøyt) og masterprogram (provisorfarmasøyt). I tillegg tas det årlig opp ph.d studenter ved det helsevitenskapelige fakultet med arbeidssted ved IFA.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Nett- og samlingsbaserte utdanninger