Utdanning – Institutt for farmasi

Utdanning – Institutt for farmasi

Studier ved institutt for farmasi (IFA)

Ved IFA utdannes farmasøyter i bachelorprogram (reseptarfarmasøyt) og masterprogram (provisorfarmasøyt). I tillegg tas det årlig opp ph.d studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet med arbeidssted ved IFA. Ph.d.-emner innen farmasi blir gitt ved instituttet.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


PhD-studier


Nett- og samlingsbaserte utdanninger