Forskning – Institutt for farmasi

Forskning – Institutt for farmasi

Forskning ved Institutt for farmasi

Parallelt med undervisningen i farmasi pågår det ved Institutt for farmasi forskning innen ulike farmasøytiske områder. Det forskes på syntese og analyse av legemidler og potensielle legemidler, virkningsmekanismer for legemidler, legemiddelformuleringer (tabletter, løsninger osv), antibiotika og resistensutvikling, cellesignalisering i kreftceller, bruk av legemidler i befolkningen, samt optimalisering av legemiddelterapi til den enkelte pasient (klinisk farmasi).

Vi har 2 prosjekter ved enheten: