Om oss – Institutt for farmasi

Om oss – Institutt for farmasi

Om Institutt for farmasi

Institutt for farmasi (IFA) er beliggende på Tromsø campus og er et institutt under Det helsevitenskapelige fakultet.

Det er omlag 50 ansatte ved instituttet i faste vitenskaplige, tekniske og administrative stillinger.

Institutt for Farmasi har ansvaret for undervisningen i bachelor -  og masterprogram i farmasi.

Phd-emner innen farmasi blir gitt ved instituttet.




Kontakt

Institutt for farmasi
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø
E-post studiesaker: ifa.studinfo@helsefak.uit.no



[Loading...]