Om oss – Institutt for farmasi

Om oss – Institutt for farmasi

Om Institutt for farmasi

Institutt for farmasi (IFA) er beliggende på campus i Tromsø. Vi utdanner reseptfarmasøyter (bachelor i farmasi), provisorfarmasøyter (master i farmasi) og ph.d.-kandidater. Instituttet er en del av Det helsevitenskapelige fakultet.

Parallelt med undervisningen i farmasi pågår det forskning innen ulike farmasøytiske områder. Det forskes på syntese og analyse av legemidler og potensielle legemidler, virkningsmekanismer for legemidler, legemiddelformuleringer (tabletter, løsninger osv), antibiotika og resistensutvikling, bruk av legemidler i befolkningen, samt optimalisering av legemiddelterapi til den enkelte pasient (klinisk farmasi).
Kontakt

Institutt for farmasi
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø
E-post studiesaker: ifa.studinfo@helsefak.uit.no[Loading...]