Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Institutt for barnevern og sosialt arbeid skal bidra til utdanning av sosialarbeidere innenfor sosialfaglige yrker. God rekruttering til sosialfaglige yrker er grunnleggende for et velferdssamfunn.

Gjennom oss vil vår region kunne bli selvforsynt med kvalifisert personell innenfor sosialfaglige yrker basert på en forskningsbasert utdanning.

Ansatte ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid:


Siste nyheter

samarbeidsutvalg.jpg
Nytt samarbeidsutvalg mellom NAV og UiT

Tirsdag i forrige uke var det oppstartsmøte i et nytt samarbeidsutvalg med medlemmer fra NAV Troms og Finnmark og UiT Norges arktiske universitet. Utvalget skal følge opp og understøtte det regionale samarbeidet.


Les nyhetssaken

Sjur Nørstebø Moshagen_2070 copy.jpg
Samisk språkteknologi kan berge tusenvis av språk

90 prosent av verdens 7000 språk kan ikke brukes på mobiltelefoner, datamaskiner og i sosiale medier. UiT har utviklet språkteknologi som løser problemet.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

Alt om eksamen ved IBSA