Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Institutt for barnevern og sosialt arbeid skal bidra til utdanning av sosialarbeidere innenfor sosialfaglige yrker. God rekruttering til sosialfaglige yrker er grunnleggende for et velferdssamfunn.

Gjennom oss vil vår region kunne bli selvforsynt med kvalifisert personell innenfor sosialfaglige yrker basert på en forskningsbasert utdanning.

Ansatte ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid:


Siste nyheter

IMG_6947 (002) 3.JPG
Spennende midtveisseminar for forskere ved UiT og ansatte ved NAV

I et og et halvt år har forskere ved UiT forsket på NAV i samarbeid med NAV-kontor i Troms og Finnmark i prosjektet ALIN – Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV. 11.-13. februar møttes forskerne og NAV-ansatte til midtveisseminar i Alta. Her fikk forskerne presentere sine foreløpige funn, og samtidig var det en anledning for ansatte ved UiT og NAV til å utveksle idéer, tanker og skape tettere relasjoner, for å fremme et fortsatt godt samarbeid mellom institusjonene i regionen.


Les nyhetssaken

TRUMP 1920px-Donald_Trump_gestures_with_a_fist_pump.jpg
Trump wall might isolate Norway too

– President Trump is declaring a national emergency in order to build what he sees as a his “political monument” along the Mexican border, a decision which will also affect Norway and the Arctic, says Marc Lanteigne, expert on foreign security issues and political science at UiT The Arctic University of Norway.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

Alt om eksamen ved IBSA