Velkommen til Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Institutt for barnevern og sosialt arbeid skal bidra til utdanning av sosialarbeidere innenfor sosialfaglige yrker. God rekruttering til sosialfaglige yrker er grunnleggende for et velferdssamfunn.

Gjennom oss vil vår region kunne bli selvforsynt med kvalifisert personell innenfor sosialfaglige yrker basert på en forskningsbasert utdanning.

Ansatte ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid:


Siste nyheter

STEILNESET MINNESTED
Grusom historie, vakkert minnested Historien er grusom, minnestedet vakkert. Nå er en samling artikler om kunst, arkitektur og historien til Steilneset minnested klar i bokform.
Les nyhetssaken

ASEBE KVADRAT 1Q1A1496.jpg
Opprettet kopi av egen UiT-utdanning Da Asebe Regassa avsluttet sin urfolksmaster ved UiT, hadde han som mål å starte et søsterprogram til utdanningen i Etiopia. I dag har Dilla University et eget institutt for urfolksstudier.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

Alt om eksamen ved IBSA

Skip to main content