Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Institutt for barnevern og sosialt arbeid skal bidra til utdanning av sosialarbeidere innenfor sosialfaglige yrker. God rekruttering til sosialfaglige yrker er grunnleggende for et velferdssamfunn.

Gjennom oss vil vår region kunne bli selvforsynt med kvalifisert personell innenfor sosialfaglige yrker basert på en forskningsbasert utdanning.

Ansatte ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid:


Siste nyheter

reinsdyr_finnmark_ingress.jpg
Reindriftsutøvere «taper» i møte med NAV

Reindriftsutøvere som blir syke og ender med såkalte AAP-ytelser fra NAV møter en rekke utfordringer som vanlige lønnsmottakere ikke støter på. Det viser førstelektor Berit Dahle Thorslunds forskning på temaet. Sametingsråd Hans Ole Eira reagerer.


Les nyhetssaken

Siv Øvernes til forsiden (2).jpg
– Historikere sa Khoisan-folket var utryddet  

Sjøsamene og urfolk i Sør-Afrika har på sett og vis felles skjebne. UiT-forsker og sosialantropolog Siv Øvernes gir ut bok om urfolket khoisan i Sør-Afrika.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

Alt om eksamen ved IBSA