Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Institutt for barnevern og sosialt arbeid skal bidra til utdanning av sosialarbeidere innenfor sosialfaglige yrker. God rekruttering til sosialfaglige yrker er grunnleggende for et velferdssamfunn.

Gjennom oss vil vår region kunne bli selvforsynt med kvalifisert personell innenfor sosialfaglige yrker basert på en forskningsbasert utdanning.

Ansatte ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid:


Siste nyheter

Jan+Erik+Henriksen+foran+Anders+Sunnas+verk.jpg
En nomadisk tilnærming for doktorgradsstudenter

To institutter ved UiT arrangerer til sommeren kurs for doktorgradsstudenter om konfliktene mellom storsamfunnet og urfolksinteresser i Finnmark. 


Les nyhetssaken

Masterstudenter sosialt arbeid høydeformat_kvadrat.jpg
Flyktninger ønsker å være selvhjulpne

Nye mastergrader i sosialt arbeid ved UiT Alta. Masteroppgavene peker på utfordringer både for integrering av flyktninger og NAV sin evne til å hjelpe folk med nedsatt arbeidsevne tilbake i arbeidslivet.


Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

Alt om eksamen ved IBSA