Forskning – Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Forskning – Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Vi har 9 prosjekter ved enheten:


Masteroppgaver:
Hansen, Elizabeth : Hvordan praktiserer sosialarbeidere ansatt som Nav- veiledere sitt handlingsrom for skjønnsutøvelse i saksbehandling av søknader om økonomisk sosialhjelp, og kan deres praktisering ha konsekvenser for brukerens velferd og rettssikkerhet? Schjelderup, Karlotte : Har erfaringskompetanse betydning i ettervern? En kvalitativ studie av betydningen av erfaringskompetanse i brukerstyrt ettervern i rusfeltet Basma, Ann-Kristin : «Å være rusavhengig er en 24 timers jobb» - En kvalitativ studie om betydningen av aktiviteter i ettervern for mennesker med rus- og psykiske helseutfordringer

Artikler og rapporter:
Hansen, Elizabeth : Hvordan praktiserer sosialarbeidere ansatt som Nav- veiledere sitt handlingsrom for skjønnsutøvelse i saksbehandling av søknader om økonomisk sosialhjelp, og kan deres praktisering ha konsekvenser for brukerens velferd og rettssikkerhet? Rimvall, Martin Køster / Vassard, Ditte / Nielsen, Sabrina Mai / Wolf, Rasmus Trap / Plessen, Kerstin J. / Bilenberg, Niels / Thomsen, Per Hove / Thastum, Mikael / Neumer, Simon-Peter / Puggaard, Louise Berg / Pedersen, Mette Maria Agner / Pagsberg, Anne Katrine / Silverman, Wendy K. / Correll, Christoph U. / Christensen, Robin / Jeppesen, Pia : Effect modification of an effective transdiagnostic cognitive behavioral psychotherapy in youths with common mental health problems: Secondary analyses of the randomized mind-my-mind trial Basma, Ann-Kristin : «Å være rusavhengig er en 24 timers jobb» - En kvalitativ studie om betydningen av aktiviteter i ettervern for mennesker med rus- og psykiske helseutfordringer

Se alle oppføringer i Munin – Open research archive