Foto: Valerii Honcharuk

Institutt for barnevern og sosialt arbeid


   

Instituttet har ansvar for utdanning og forskning innenfor fagområdet sosialt arbeid. Vi har to bachelorprogram; barnevern og sosialt arbeid, og to masterprogram, barnevern og sosialt arbeid som har alternerende opptak. Instituttet har aktivitet på tre campus; Alta (hovedcampus), Harstad (barnevern) og Tromsø samlingsstudier i barnevern og sosialt arbeid).

Utdanningene er profesjonsrettet som betyr at vi har et nært samarbeid med praksisfeltet og i bachelorstudiene er man ute i to praksisperioder.

Instituttet har vel 50 tilsatte og rundt 500 studenter.

Ansatte ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid:
[Loading...]

Siste nyheter

Egen avtale om praksis og kompetanse

Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT inngikk i dag en samarbeidsavtale med Alta komm... Les nyhetssaken

Bidro til å endre barnevernloven

Forskere har anbefalt at aldersgrensen for rett til ettervern for ungdom som har blitt fulgt opp ... Les nyhetssaken

Brukarane får større innverknad

Innføringa av ei digital aktivitetsplan gir brukarar av NAV større moglegheit til &... Les nyhetssaken


Arrangementer


Digital konferanse - Universitetet og NAV - samarbeid om praksisnær kunnskap

26. nov     12:00     Digitalt     Digitalt