Utdanning – Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Utdanning – Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Du finner våre utdanninger i Alta, Harstad og Tromsø.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Nett- og samlingsbaserte utdanninger