Ansatte – Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Tilbake til enheten

Ansatte – Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Jensen, Heidi-Anita Pedersen

Universitetslektor
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Hansen, Tina

Universitetslektor, Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Barnevern i Harstad
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Campus Harstad
+4777058355

Lorentsen, Anne-Berit

Universitetslektor: Folkehelse, tidlig innsats, sosial ulikhet
Barnevern i Harstad
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Campus Harstad
+4777058338

Hernes-Giertsen, Merethe

Dosent
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Hardersen, Marte Thronæs

Internasjonal koordinator for instituttet, ansvarlig for utenlandspraksis. Økonomioppgaver samt admininstrativ støtte i ulike prosjekter.
Barnevern i Harstad
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Campus Harstad
+4777058363

Rindahl, Rikke

Universitetslektor
Barnevern i Harstad
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Campus Harstad
+4777058339

Haug, Veronica

Instituttleder
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Berg, Renate

Universitetslektor
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
ADM
+4778450216

Malmo, Bjørg

Seniorkonsulent
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Sørly, Rita

Førsteamanuensis sosialt arbeid, Insitutt for barnevern og sosialt arbeid / Seniorforsker NORCE
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

1-10 av 60 | Neste 10 Siste 10