Studier ved UiT


5 studieprogrammer:

Barnevern - bachelor, 3 år

Barnevern - bachelor, 3 år

Sosialt arbeid - bachelor, 3 år

Sosialt arbeid - master, 2 år

Velferdsendring - erfaringsbasert master, 4 år