BOTT-samarbeidet

BOTT er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim om felles, standardiserte administrative og tekniske tjenester og prosesser.

 

Tanken er at likt system for​ like institusjoner med​ like behov​ skal gi en enklere arbeidshverdag. I tillegg har samarbeidet som mål at felles erfarings- og kompetanseutvikling mellom samarbeidspartnerne vil bidra til å finne beste praksis i sektoren. Kunnskapsdepartementet har klare forventinger til at universitets- og høgskolesektoren skal digitaliseres og effektiviseres. Samtidig forventer de høyere produktivitet og stiller krav til kvalitet. Vi må derfor utnytte de mulighetene teknologien gir.

Les mer om BOTT på www.bott-samarbeidet.no

 

Prosjektene


BOTT saksbehandling og arkiv (BOTT-SA)
Nettside for BOTT saksbehandling og arkiv
Kontaktpersoner ved UiT 
 
BOTT Økonomi og HR (BOTT-ERP) 
Nettside for BOTT Økonomi og HR 
Kontaktperson ved UiT er Geir Sørensen
 

BOTT tilgangsstyring (BOTT IAM)
Nettside for BOTT tilgangsstyring
Kontaktpersoner ved UiT

 

 

Fagsamarbeid innenfor BOTT:

UDIR-BOTT

IT-BOTT

UB-BOTT

I-BOTT

HR-BOTT

Studie-BOTT

 

 

 

 

 

 

 
 
 

BOTT ved UiT Norges arktiske universitet

Gjennom de nye administrative systemene ønsker vi å oppnå å jobbe mer på tvers av de fagadministrative områdene og på tvers av nivåene.

Målet er at vi skal bruke mindre tid på punching, flytting av papir og feilretting i etterkant fordi arbeidsprosesser blir forenklet og automatisert, fordi data bare skal registreres en gang og fordi vi får flere selvbetjente løsninger. På denne måten kan administrasjonen bruke mer tid til brukerstøtte, rådgivning og analyse.

Målet er også at de ressursene vi sparer gjennom digitalisering og automatisering skal brukes inn mot universitetets kjerneoppgaver.

 

UDIR-BOTT er det overordnede samarbeidsorganet. Universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet er medlem i UDIR-BOTT.