FREYR inngår avtale med UiT

FREYR Battery og UiT Norges arktiske universitet har inngått en avtale som skal legge grunnlag for gjensidig samarbeid om kunnskapsutvikling og innovasjon relatert til batteriindustrien og dens ulike verdikjeder.

Kathrine Tveiterås og Tom Jensen.
Kathrine Tveiterås og Tom Jensen rett etter signeringen av avtalen. Foto: Jenny Carlsen/FREYR
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 27.09.22 18:10 Oppdatert: 03.10.22 09:03
Bærekraft Energi Teknologi

FREYR etablerer batteriproduksjon i Mo i Rana. Fabrikken vil baseres på ny teknologi, og vil bli verdens mest automatiserte fabrikk. Med etableringen kommer store behov for ny, mer og bedre kompetanse.

Tom Jensen, CEO i FREYR Battery er veldig glad for at denne avtalen nå kommer på plass.

– For FREYR så er det helt avgjørende å bygge gode kompetansemiljøer i regionen. Det vil være de som klarer å bygge gode utdanningstilbud som vil vinne i en stadig økende konkurranse. Vi opererer ikke i et kretsmesterskap, men et verdensmesterskap, og da må alle gode krefter spille hverandre gode, sier Jensen.

– Dette er en milepæl i arbeidet med battericelleproduksjon

Lars Kvadsheim, VP HR & Sustainability Operations uttrykker at dette er en viktig milepæl i arbeidet med å bygge storskala battericelleproduksjon i landsdelen:

– Å ha tilgang til verdensledende forsknings- og utdanningsmiljøer gir FREYR muligheten til å bygge et høykompetansemiljø med våre arbeidstakere i sentrum. Vi satser på livslang læring og utvikling som en naturlig del av vår driftsform, og grunnlag for videre suksess, sier Kvadsheim.

Avtalen har fem delmål:

  • UiT skal være en ledende kunnskaps- og kompetanseinstitusjon i regionen for FREYR.
  • Initiere FoU-samarbeid og innovasjonsprosjekter fra begge parter for å utvikle ny kunnskap og kompetanse med relevans for batteriindustrien.
  • Samarbeide om å videreutvikle og utvide utdanningstilbud, det faglige innholdet og kontakten med studentene på relevante utdanninger og emner.
  • I fellesskap styrke rekrutteringen til relevante utdanningstilbud ved UiT og bidra til å sikre tilgangen på kvalifiserte medarbeidere til FREYR sin virksomhet.
  • I fellesskap utvikle tilbud som er relevante for å kvalifisere for arbeid i batteriindustrien, herunder tiltak for å kvalifisere fra fagarbeidere til ingeniører og utvikling av fleksible utdanningsløp.

UiT skal være en drivkraft i nord

UiT er et breddeuniversitet med nær 18 000 studenter, 4000 ansatte og tilstedeværelse på elleve steder i landsdelen, inkludert i Mo i Rana. Det er UiT sitt samfunnsoppdrag å gi forskningsbasert utdanning og forskning av høy kvalitet og bidra til kompetanse, utvikling, verdiskapning og vekst i landsdelen.

– UiT er stolt av å samarbeide med FREYR om å være en ledende kunnskapsleverandør for regionen. Vår strategi er å være en drivkraft i nord, det omfatter å bidra til kunnskap for ny og bærekraftig industri i landsdelen, sier rektor ved UiT, Dag Rune Olsen. 

– Vi skaper løsninger

Prorektor for utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås, er også veldig glad for at avtalen er kommet på plass.

– På Helgeland møtes store samfunnsutfordringer som energi, demografi og kompetanse. UiT skal være med på å skape løsningene gjennom kunnskapsutvikling og fleksible utdanningsløp. Vi ekspanderer allerede vår aktivitet på Helgeland, og et samarbeid med FREYR vil være med på å styrke dette, sier Tveiterås.

Dialogmøte med næringsministeren

Da næringsminister Jan Christian Vestre tirsdag besøkte Tromsø til et dialogmøte med kommunen, UiT og en rekke næringsaktører, nevnte også han FREYR. Se opptak av hele dialogmøtet her:  

Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 27.09.22 18:10 Oppdatert: 03.10.22 09:03
Bærekraft Energi Teknologi
Vi anbefaler