Får EU-millioner til maritim satsing

EUs Horizon Europe-ordning bidrar nå med nærmere 3,3 millioner euro til forskningsprosjektet i-MASTER der UiT er prosjektleder. – Midlene prosjektet mottar fra EU støtter forskning rundt hvordan man kan integrere nye teknologier i maritim utdanning, sier førsteamanuensis Tae Eun Kim ved Institutt for teknologi og sikkerhet.

To personer øver på å navigere skip i simulator
Trening i simulator er viktig også i maritim utdanning. Nå skal UiT og samarbeidspartnere forske på nye teknologier på området. Foto: David Jensen, UiT Norges arktiske universitet
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 09.09.22 14:45 Oppdatert: 09.09.22 15:03
Hav Teknologi

Prosjektet i-MASTER har sitt utspring i covid-pandemien, som også rammet utdanningssektorene hardt. Det blir fra prosjektet pekt på at de yrkesrettede akademiske utdanningene ble hardere rammet enn andre. For studenter som studerte for en karriere til sjøs, avbrøt pandemien blant annet treningsøkter i simulatorer. Dermed sto simulatorbasert utdanning og opplæring, som danner plattformen for kvalifisert arbeidskraft til den maritime industrien, overfor utfordringen om både å sikre kontinuitet i utdanningsaktivitetene og samtidig takle begrensningene som pandemien påla.

Uforsker ny teknologi

Via i-MASTER-prosjektet ønsker man nå å ta i bruk Artificial Intelligence (AI), for blant annet å støtte lærere og studenter under fjernundervisning – og gjøre læringsstøtte tilgjengelig for studenter når som helst og hvor som helst.

Tae Eun Kim, førsteamanuensis i maritim sikkerhetsledelse. 
Vi vil utforske hvordan vi effektivt kan integrere nye teknologier i maritim opplæringspraksis, og å få en kritisk forståelse angående mulighetene og problemene ved å bruke disse teknologiene i denne sektoren, sier Kim.

Les mer om i-MASTER her.

Hun påpeker samtidig at det finnes en rekke definisjoner av AI.

Men enkelt forklart handler det om å lage maskiner som viser menneskelignende intelligens, og som gjennom algoritmer kan tenke og gjøre ting som mennesker. Fremveksten av AI i utdanning, gir støtte til lærere og hjelp til elever med å lære på en rekke forskjellige måter. Intelligent veiledning og adaptive læringssystemer har allerede blitt brukt i mange grunnskoler og høyere utdanningsinstitusjoner og bidratt til forbedret læring.

Mer effektivt, mer tilgjengelig

Yrkesutdanning av høy kvalitet er en hjørnestein i arbeidsmarkedet, også i maritim sektor.

«Ved å ta hensyn til behovene, kunnskapshullene og utfordringene dagens maritime utdannings- og opplæringssektor står overfor, har i-MASTER-prosjektet som mål å integrere nye teknologier i yrkesopplæring og opplæring for å utvikle et innovativt intelligent læringssystem (ILS) med maritim læringsanalyse og adaptiv læringsfunksjon. Dette for å legge til rette for både ekstern og på stedet maritim simulatorbasert opplæring og opplæring. i-MASTER-løsningen vil betydelig forbedre effektiviteten og tilgjengeligheten til simulatorbasert utdanning i det europeiske samfunnet og ytterligere forbedre sikkerheten, sikkerheten og ytelsen til fremtidens maritime operasjoner», heter det i prosjektbeskrivelsen.

Utstrakt samarbeid

Prosjektet ledes fra Institutt for teknologi og sikkerhet ved UiTs Fakultet for Naturvitenskap og teknologi. Samarbeidspartnere er Gøteborg universitet, tyske Fraunhofer Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen, Statens väg- och transportforskningsinstitut I Sverige, TERP Global, Universitetet i Sørøst-Norge, finske Novia University of Applied Sciences (Aboa Mare Maritime Academy and Training Centre) og Vienna University of Economics and Business.

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 09.09.22 14:45 Oppdatert: 09.09.22 15:03
Hav Teknologi
Vi anbefaler