– For å lykkes med den grønne omstillingen, må både næringslivet og akademia bidra

Behovet for samarbeid ligger til grunn når BFE- fakultetet ved UiT arrangerer en stor konferanse om grønn omstilling i den blå økonomien tirsdag 14. juni. 

Bjørn Tore Markussen, Nina Jensen, Anne Husebekk og Jørgen Berge fra da REV Ocean signerte avtale med UiT i 2020.
Bjørn Tore Markussen, Nina Jensen, Anne Husebekk og Jørgen Berge fra da REV Ocean signerte avtale med UiT i 2020. Foto: Jonathan Ottesen/UiT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 10.06.22 16:01 Oppdatert: 10.06.22 16:20
Arktis Hav Samfunn og demokrati

– Det grønne skiftet krever nye former for partnerskap og en mobilisering av hele samfunnet, sier Bjørn-Petter Finstad, førsteamanuensis ved Norges fiskerihøgskole, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Portrett Bjørn-Petter Finstad
Bjørn-Petter Finstad er førsteamanuensis ved Fiskerihøgskolen ved UiT. Foto: UiT

Den tidligere prodekanen for utdanning er blant arrangørene bak det åpne møtet i regi av samfunns- og næringspanelet ved BFE i Rødbanken tirsdag 14. juni, fra klokka 09. Finstad mener det er avgjørende at både næringslivet og akademia bidrar for å lykkes med en grønn omstilling. Som havnasjon har Norge blant annet en stor sjømatnæring og andre næringer knyttet til havet som er viktige.

Inviterer til diskusjon

For å sette grønn omstilling i den blå økonomien på dagsorden inviterer BFE-fakultetet ved UiT Norges arktiske universitet til åpent møte. 

– Her samler vi representanter fra privat og offentlig sektor, organisasjoner og akademia og andre interesserte til foredrag og diskusjon om hvordan vi kan samarbeide om å nå omstillingsmålene, sier Finstad.

Les også: Inngår samarbeid om havforskning

Blant innlederne er Nina Jensen fra REV Ocean, Ronny Løvberg Sørensen fra Sparebank1 Nord-Norge og prorektor for utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås. I tillegg kommer det representanter fra LO, studenter fra UiT og bærekraftsledere i Tromsø kommune.

Mange viktige initiativ

UiT-prosjektet DIVA fikk i 2020 en tildeling på 4,8 millioner kroner for å styrke kunnskapen om digitalisering i havrelaterte utdanninger. BFE-fakultetet har også opprettet prosjektet Samarbeid om praksis i høyere utdanning. Gjennom en søknad om å bli senter for fremragende utdanning (SFU) i 2019 ble det opprettet et samfunns- og næringslivspanel som er tilknyttet BFE-fakultetet ved UiT. Selv om søknaden ikke nådde helt opp, har panelet bestått og har så langt hatt én workshop i semesteret. Arrangementet i neste uke er et ledd i dette arbeidet.

– Da vi jobbet med søknaden om en SFU så vi at veien kanskje var like viktig som målet. Det viktige er samarbeidet, og da vi bestemte oss for å ha et panel, fikk vi svært god respons hos næringslivspartnerne, forteller Finstad, som har med seg Ingrid Hovda Lien fra NFH, Stein Arnold Kristiansen fra LO og Christian Chramer fra NHO, i styringsgruppa til BFE-panelet.

Les også: Samarbeid om økt arbeidslivsrelevans

Må lage et godt system

Han mener det er for svake tradisjoner for samarbeid mellom akademia og næringsliv, og formålet med den kommende konferansen er å gjøre noe med nettopp det. Etter innleggene blir det workshop der deltakerne kan diskutere spørsmålene som har blitt tatt opp og, og hvorfor og hvordan man kan samarbeide videre.

Arrangementet er et samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge og er åpent for alle.

– Vi må bli bedre til å ivareta et system for å håndtere kontakten mellom universitetsmiljøet og samfunns- og næringslivet. Det handler om kultur, om prioritering av tid for å etablere kontakt, og dette forutsetter tillit og langsiktighet. Vi hadde ikke vært der vi er i dag, hvis vi ikke hadde hatt tid til å prioritere dette i samarbeidet, sier Finstad.

Les mer og meld deg på arrangementet her!

Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 10.06.22 16:01 Oppdatert: 10.06.22 16:20
Arktis Hav Samfunn og demokrati
Vi anbefaler