Grønn omstilling i den blå økonomien – hvordan kan vi samarbeide om å nå målene?

Illustrasjons-/bannerbilde for Grønn omstilling i den blå økonomien – hvordan kan vi samarbeide om å nå målene?

Invitasjon til åpent møte i regi av samfunns- og næringspanelet ved BFE i Rødbanken den 14. juni 2022!

Vår verden er i endring. De store utfordringene har blitt større. Samtidig som Europa står samlet til støtte for Ukraina og må løse en flyktningkrise må vi også løse andre store oppgaver. Vi må lykkes med den grønne omstillingen, og som en havnasjon er det avgjørende at både næringslivet og akademia bidrar til omstilling.

For å sette grønn omstilling i den blå økonomien på dagsorden inviterer BFE-fakultetet ved UiT Norges arktiske universitet til åpent møte Rødbanken i Tromsø den 14. juni, fra kl. 09.00. Her samler vi representanter fra privat og offentlig sektor, organisasjoner og akademia og andre interesserte til foredrag og diskusjon om hvordan vi kan samarbeide om å nå omstillingsmålene.

Blant innlederne finner du Nina Jensen fra RevOcean, Ronny Løvberg Sørensen SNN og Kathrine Tveiterås fra UiT. I tillegg møter du representanter fra LO, studenter fra UiT og bærekraftsledere i Tromsø kommune.

Summen av bidragsytere fra ulike miljø vil gi oss innblikk i hva som må gjøres for å lykkes med den grønne omstillingen. Alt dette kan du få med deg ved å melde deg på det åpne møtet i Rødbanken, Tromsø.

Velkommen til en spennende konferanse om grønn omstilling i den blå økonomien.

Grønn omstilling i den blå økonomien – hvordan kan vi samarbeide om å nå målene?

Tid: 14. juni 2022, kl. 10-15.30

Sted: Rødbanken, Tromsø


10.00-10:10    Velkommen v/styreleder BFE Bjørn-Tore Markussen
                       Møteleder dekan ved BFE Jørgen Berge
10:10-10.30    Grønn omstilling i den blå økonomien – hvordan samarbeider UIT for å nå målene?
                       v/prorektor Kathrine  Tveiterås, UiT
10:30 –11.00   Bærekraftig utvikling i nord – hva skjer med økonomien og hva krever bankene?
                        v/leder for Treasury Ronny Løvberg Sørensen, Sparebank1 Nord-Norge

11.00 -11.15    Pause med kaffe og kjeks
11:15 –11:45    "Hvorfor havet er det viktigste vi har og hva vi må gjøre for å redde det»?
                        v/Nina Jensen, RevOcean

11:45-12:05     Verdensmestere i omstilling? – hvordan bidrar fagbevegelsen i arbeidet?
                        v/Kjetil Staalensen, spesialrådgiver ved LOs næringspolitiske avdeling
12:05-12:25    "Hvordan unge mennesker leder klimakampen - studentenes plass i det grønne skiftet"
                        v/student Fredrik Askim student i statsvitenskap ved UiT.

12:25 –12:45    Hva kan kommunen gjøre? Tromsøs mål om å bli en bærekraftig by – hva nå?
                        v/Håkon Worum, Tromsø kommune
12:45 -13.00    Oppsummering
                        v/Bjørn Tore Markussen og Jørgen Berge
13:15-15.30       Workshop med samfunns- og næringspanelet (egen invitasjon) med lunsj

Når: 14. juni 2022 kl. 10.00–13.00
Hvor: Festsalen, Rødbanken
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Ingrid Hovda Lien
Telefon: 48006311
E-post: ingrid.hovda.lien@uit.no

Påmelding
Meld meg på!
Legg i kalender