Viderefører nasjonalt matematikkprosjekt

Fagmiljøene er blitt styrket under satsingen til Trond Mohn stiftelse og Tromsø forskningsstiftelse på matematikk i Norge. Nå får det nasjonale prosjektet støtte i ytterligere to år.

Formler på tavle
Ren matematikk i Norge er et nasjonalt samarbeidsprosjekt Foto: Mostphotos
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 20.04.22 12:50 Oppdatert: 20.04.22 13:49
Om UiT

Det nasjonale samarbeidsprosjektet Ren Matematikk i Norge, som ledes av professorene Sigmund Selberg ved Universitetet i Bergen (UiB) og Boris Kruglikov ved UiT Norges arktiske universitet, startet opp i 2018. Nå er prosjektet evaluert, og attesten fra evalueringspanelet er svært god, skriver Trond Mohn stiftelse i en pressemelding.

The project progression vis-à-vis the original research and project plan is very good, almost impressive. (..) It is no hesitation that the puremath project has strengthened pure mathematics in Norway in an essential way”, skriver evalueringspanelet.

Etter de tre første årene er det avholdt 21 vitenskapelige møter, det har vært 25 gjesteprofessor-opphold, hvorav en tredel er kvinner, det er gjennomført seks forskerskoler/masterklasser, og 41 reiser er tildelt.

Les også: Unikt samarbeid om ren matematikk

Har styrket miljøet

– Vi ser et sterkt nasjonalt samarbeid, rekruttering av dyktige unge matematikere, seriøst arbeid med kjønnsbalansen og vitalisering av miljøet, sier daglig leder i Trond Mohn stiftelse og styreleder i Tromsø forskningsstiftelse, Sveinung Hole i pressemeldingen.

Portrett Sveinung Hole
Sveinung Hole er daglig leder i Trond Mohn stiftelse og styreleder i Tromsø forskningsstiftelse. Foto: Lars Åke Andersen/Tromsø forskningsstiftelse

– Vi er glade for å kunne bidra til en styrking av grunnforskningen i Norge, legger han til.

Evalueringen av de pågående prosjektene viser at satsingen har bidratt til økt mobilitet, synlighet og samarbeid innen feltet og flere avanserte, nasjonale kurs for master- og phd-studenter. Dette er sentrale elementer som ble løftet fram da Norges forskningsråd sist evaluerte forskningen innen ren matematikk i Norge.

Nå utvider Trond Mohn stiftelse og Tromsø forskningsstiftelse støtten med 20 millioner kroner de to neste årene. Universitetene i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo er likeverdige partnere i prosjektet og bidrar med tilsvarende støtte. I forbindelse med forlengelsen av satsingen, vil professor Gunnar Fløystad ta over som prosjektleder ved UiB, mens Kruglikov fortsetter som prosjektleder ved UiT.

Gir resultater

Satsingen på ren matematikk har gitt resultater på den nasjonale forskningsarenaen. Søknaden om å etablere et Senter for fremragende forskning (SFF); Lie-Størmersenteret, med Cordian Riener fra UiT og Hans Munthe-Kaas ved UiB som samarbeidende søkere, har gått videre til runde to. 36 søkermiljø konkurrerer om 11 sentertildelinger, og resultatet vil foreligge like over sommeren.

Les også: Matematikken er viktigere enn man tror

Ved UiT har matematikkmiljøet med Boris Kruglikov og Cordian Riener i spissen oppnådd statusen «Aurora senter» (Mascot), som er UiTs stimuleringsordning for sterke fagmiljø med ambisjoner om å bli et SFF.

Les også: UiT får to nye Aurora-sentre

Samarbeidsprosjektet vil arrangere sitt andre nasjonale matematikermøte i Tromsø i September 2022. På møtet lanseres det første Elizabeth Stephansen-foredraget, som bærer navnet til den første norske kvinnen som tok doktorgrad i matematikk. I tillegg vil det nasjonale møtet være vert for Viggo Brun-prisen – som tildeles til en fremragende ung matematiker i Norge. Prisen deles ut av Norsk Matematisk forening. Den norske matematikeren, professor emerita Ragni Piene, er for øvrig inkludert i prosjektet Women of Mathematics, støttet av det nasjonale samarbeidsprosjektet.

Les også: Virtuell mattekonferanse ble en suksess

Les mer om rekrutteringsprosjektene i pressemeldingen. 

Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 20.04.22 12:50 Oppdatert: 20.04.22 13:49
Om UiT