Ny forskerskole ved UiT: Changing Arctic

Styret til UiT Norges arktiske universitet vedtok tidligere denne måneden å opprette en forskerskole som skal jobbe tverrfaglig med arktiske problemstillinger, utfordringer og muligheter.

Oppbrukket sjøis med isbjørnspor.
Den nye forskerskolen skal jobbe tverrfaglig med arktiske problemstillinger, utfordringer og muligheter. Bildet er fra iskantsonen nord for Svalbard. Foto: Inger Lise Næss/UiT
Portrettbilde av Næss, Inger Lise
Næss, Inger Lise inger.l.nass@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 01.07.21 14:30 Oppdatert: 01.07.21 14:38
Arktis Bærekraft

– Vi må møte framtidens utfordringer i Arktis med robuste løsninger, sier rektor Anne Husebekk. 

Målet for forskerskolen vil være å skape og legge til rette for tverrfaglig samarbeid mellom fagmiljøer, å bygge kompetanse og å utvikle og drive frem prosjekter av høy kvalitet som har relevans for utfordringer i det arktiske området. Forskerskolen har også som mål å etablere og styrke samarbeid med andre institusjoner som driver forskerutdanning som er spesifikt knyttet til Arktis. 

Anne Husebekk foran brefront.
Rektor Anne Husebekk. Foto: Jørn Berger-Nyvoll

UiT – det arktiske universitetet

– Vi har allerede en tydelig arktisk profil på mye av vår forskning og undervisning, men forskerskolen vil løfte dette temaet ytterligere. Jeg håper dette kan være startpunktet for forskning som kan føre til konkrete produkter og tjenester som er viktige for et Arktis i stadig endring, sier Anne Husebekk.

Forskerskolen skal være et supplement til all forskningen relatert til det arktiske som allerede finnes ved UiT, men det vil også være mulig for eksisterende prosjekter ved universitetet å knytte seg til forskerskolen. Changing Arctic skal ikke være knyttet til ett bestemt fakultet, men være til for hele universitetet.

I planene ligger det også en ambisjon om internasjonalt samarbeid for å løfte problemstillingene ytterligere. 

Tre tematiske søyler

Stipendiater og veiledere tilknyttet forskerskolen vil kunne jobbe med svært ulike prosjekter, men disse tre temaene vil være særlig viktige:

  • Helse og velferd
  • Fornybar energi
  • Matsikkerhet 

Et Arktis i endring – å endre Arktis

– Jeg liker den doble betydningen i navnet på forskerskolen; Changing Arctic. Vi opplever store endringer i Arktis, men vi som forskningsmiljø kan også være med på å endre Arktis til det bedre, avslutter Anne Husebekk. 

Bakgrunn

Universitetsstyret har vedtatt å starte forskerskolen fra høsten 2022, og å finansiere 7 stipendiatstillinger knyttet til forskerskolen, en stilling tilknyttet hvert av UiTs fakulteter.

En bredt sammensatt arbeidsgruppe ved UiT har siden desember 2020 jobbet med forslaget til forskerskolen. Saksframlegg og protokoll fra styremøtet finner du her (sak 28/21).  Næss, Inger Lise inger.l.nass@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 01.07.21 14:30 Oppdatert: 01.07.21 14:38
Arktis Bærekraft
Vi anbefaler