Halvannen million til SimFish

Prosjektet SimFish ved BFE-fakultetet vant årets fyrtårnpris, som ble delt ut på rektors juleavslutning.
Aarskog, Karine Nigar
Publisert: 15.12.15 00:00 Oppdatert: 17.12.15 09:06

Kathrine Tveiterås mottok prisen og blomster av rektor Anne Husebekk (t.v.) og prorektor for utdanning og kvalitet, Wenche Jakobsen. Alle foto: Lars Åke Andersen

Kathrine Tveiterås mottok prisen og blomster av rektor Anne Husebekk (t.v.) og prorektor for utdanning og kvalitet, Wenche Jakobsen. Alle foto: Lars Åke Andersen

– Vi er glade og utrolig stolte over å ha fått fyrtårnprisen. SimFish er en videreføring av fyrtårnsprosjektet vi hadde i fjor, da vi fikk en delt andrepris. Basert på det etablerte vi et praksiskurs, og SimFish viderefører og utvider dette arbeidet, sier instituttleder ved Norges Fiskerihøgskole (NFH), Kathrine Tveiterås.

Hun tok imot prisen på halvannen million kroner, på vegne av prosjektleder Petter Holm og resten av gjengen bak SimFish.

Les også: Fullt fokus på studentene

Fyrtårnprisen ble første gang delt ut på årsfesten i mars. Da gikk den til Det juridiske fakultet.

Universitetsstyret ved UiT har bevilget ekstra penger som de deler ut til miljø som utmerker seg som spesielt gode på undervisning. Noen av betingelsene for å få prisen er at prosjektene skal fremstå som unike, og de skal komme hele universitetssamfunnet til gode.

– For å nå opp i konkurransen stilles det omfattende krav og faglige begrunnelser for arbeidet som skal gjennomføres. I fyrtårnbegrepet ligger det at prosjektet skal framstå som nyskapende, være til inspirasjon og nytte for universitetet i særdeleshet og norsk, høyere utdanning i alminnelighet. Prosjektet skal sette vårt universitet, fakultet og institutt på kartet som en utdanningsinstitusjon med vilje og ambisjoner om å gå nye veier når det kommer til undervisningskvalitet. Det er ikke småtterier som skal til for å få prisen, sier prorektor for undervisning og kvalitet, Wenche Jakobsen.

Nyskapende prosjekt
I år kom det inn tre søknader, som alle er evaluert av en ekstern komité.

Les også: Hvem får årets fyrtårnpris?

I sin begrunnelse for at det var SimFish som skulle vinne skriver komiteen:

”Prosjektet er nytenkende gjennom sin måte å applikere gamebased learning på. Prosjektet tar et ytterligere steg for å integrere simulering og andre aktiviteter gjennom hele utdanningen. Søkerne har en klar aktivitetsplan, de er ambisiøse, de har solide partnere for gjennomføring av konkrete aktiviteter som er evaluert på en ambisiøs måte. Ser man spredningseffekter innenfor universitetet og nasjonalt, kan denne typen prosjekter ha høy grad av overførbarhet til andre studier som er applikasjonsorientert eller har jobbet med simulering og spill. Prosjektet er solid, med tanke om å søke nasjonal status som senter for fremragende undervisning. Prosjektet er solid forankret i den nasjonale og internasjonale utviklingsfronten utdanning og digitale medier. Prosjektet involverer flere studieprogram i en helhetlig tenkning, basert på forskningsbasert kunnskap og nyskapende og utprøvende undervisningsformer. Miljøet som får prisen har svært god ekspertise kombinert med erfaring, utviklingsarbeid og miljø av høye ambisjoner.”

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester underholdt med musikkinnslag.

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester underholdt med musikkinnslag.

Virtuell virkelighet
Kathrine Tveiterås forteller at formålet med SimFish er å utvikle spillbaserte pedagogiske verktøy for tverrfaglig problemløsning i fiskeri- og havbruksstudier.

– Vi skal lage et metaspill, en parallell og virtuell virkelighet der studentene blir introdusert for og utfordret av aktuelle problemstillinger i sjømatnæringa, som aktiverer innsikten og kunnskapen studentene har fått gjennom studiet på en kreativ og engasjerende og motiverende måte. Dette tror vi skal legge til rette for et mye bedre læringsmiljø, sier Tveiterås.

Hun legger til at de har stor tro på at prosjektet skal lykkes, på grunn av engasjementet som finnes på NFH og BFE, i lærerkollegiet, blant studenter, i ledelsen og eksterne partnere.

– Så dette tror vi at vi skal få kjempegodt til. Og så er det noen skeptikere, og det er vi også glade for. For vi trenger kritikk, og vi har lagt opp til en systematisk evaluering. For det store målet deler vi alle sammen – å ha et godt læringsmiljø og få flinkere og mer aktive studenter, avslutter Tveiterås.

Anne Husebekk oppsummerte året som har gått.

Anne Husebekk oppsummerte året som har gått.

Midt i verden
Fyrtårnprisen ble delt ut på rektors juleavslutning, der Anne Husebekk også oppsummerte året som har gått.

– Vi har et år bak oss som har vært morsomt og utfordrende på mange måter. Vi ble tidlig utfordret av vår kunnskapsminister til å skape mer kvalitet, mer robuste miljøer og økt evne til ekstern finansiering i nord, og det ble gjort ved å oppfordre oss til fusjoner, sa Husebekk.

– Vi er også minnet på at selv om vi ikke er mest sentralt plassert i hele verden, så er vi i et område av verden som får mye oppmerksomhet. Jeg vil hevde at Arktis er nokså sentralt plassert, og når det kommer til klimaspørsmål og konsekvenser om klima, så er vi sannelig midt i verden, fortsatte rektoren.

Se opptak fra hele avslutningen her!

Hun trakk også fram at UiT ligger ideelt plassert i forhold til samarbeid mot øst og vest.

– Selv om samarbeidet mot øst er litt mindre lett på mitt nivå, har vi mange fagmiljø som samarbeider med russiske universitet. Og så har vi hatt mye glede av Canada det siste året. Jeg har vært to ganger i Canada i løpet av den siste måneden, og vi har mange samarbeidsrelasjoner mot Canada, sa Husebekk.

Hun snakket også om UiTs deltakelse uner klimatoppmøtet i Paris, der denne filmen ble laget: 

Foto/redigering: IISD Reporting Services / ENB+ 

Mye å være stolt av
I sin tale nevnte hun også UiTs strategi fram mot 2020 – Drivkraft i nord. Og hun trakk fram flere hendelser og personer og miljøer som har utmerket seg dette året, og som UiT kan være stolt av: 

* Kandidatundersøkelsen, som også i år viser at UiT har svært fornøyde studenter. Les også: Fornøyde studenter rett ut i jobb
* Lærerutdanning som 5-årig integrert master. Les også: Lærermasteren er både vellykket og spennende
* Trond Jørgensen fikk i september ærespris for banebrytende teknologi fra Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Les også: Får ærespris for revolusjonerende lakseforskning
* Odontologi-studenter vant internasjonal pris. Les også: Fikk europeisk pris i Venezia
* Forskningsgruppa til Paul Wassmann fikk midler for å bli verdensledende forskningsmiljø. Les også: Skal bli verdensledende i Arktis
* UiT opplever en eksplosjon av innovative ideer og oppfinnelser. Les også: Feiret over 100 innmeldte UiT-oppfinnelser
* Næringsledere blir professor II. Les også: Næringslivsgründere inn som professorer
* Tromsøundersøkelsen

Feiret jubilanten
Men Anne Husebekk ble også feiret selv. For samme dag som juleavslutningen ble arrangert, fylte Husebekk 60 år. Hun ble blant annet overrasket med en film der en rekke personer fra fjern og nær ga sin hilsen: 

Redigering: Karine Nigar Aarskog

Vi anbefaler