Ti år siden Russlands invasjon av Ukraina

Konferanse på UiT om krigens konsekvenser for ukrainere og den geopolitiske situasjonen.

Gaiane poserer for kameraet, det ser kaldt ut!
Førsteamanuensis Gaiane Nuridzhanian utenfor Kultur- og Samfunnsfagsbiblioteket der konferansen skal finne sted. Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 19.01.24 15:32 Oppdatert: 27.02.24 15:37
Lov og rett Samfunn og demokrati

Praktisk informasjon

Konferansen finner sted i Auditorium 132 på Universitetsbiblioteket – Kultur- og samfunnsfag.

Det hele går av stabelen fra kl. 9.30 til kl. 16.15 den 22. februar.

Dersom du vil delta fysisk må du registrere deg via dette skjemaet, du vil da få servert lunsj og kaffe. 

Se for øvrig konferansenettsidene her!

Den 22. februar markeres tiårsdagen for Russlands invasjon av Ukraina med en heldagskonferanse på UiT. De sentrale spørsmålene som skal under lupen er hvordan krigen har påvirket ukrainernes liv og kultur, bruken av hybride krigføringsmetoder, og betydningen av å oppnå rettferdighet for krigsforbrytelser begått i Ukraina. De to siste årene hvor Russland har eskalert til en fullskala krig mot Ukraina er også på tapetet.

Initiativtakeren til konferansen er den ukrainske juristen Gaiane Nuridzhanian, som til daglig er førsteamanuensis ved UiT.

- Ukrainere er et svært motstandsdyktig folk og har vist en sterk vilje til å kjempe for grunnleggende verdier som frihet og selvbestemmelse. Men denne kampen har en veldig høy pris. Tusenvis av mennesker har mistet livet, millioner har blitt tvunget til å forlate sine hjem, og mange, særlig i okkuperte deler av Ukraina, er hver dag utsatt for fare og lever under en konstant usikkerhet for fremtiden, forklarer hun.

Krigen som har pågått siden 2014 har både ødelagt livene til millioner av mennesker i Ukraina, samt fått følger langt utenfor de ukrainske grensene. Gaiane oppfordrer til årvåkenhet ovenfor Russland også her i nord.

- Norge, som Russlands naboland, burde være særlig oppmerksom på Russlands krigføring og ulike hybride metoder som brukes med sikte på å destabilisere demokratiske samfunn. Dette er et av temaene vi skal snakke om på konferansen, fastslår hun.

Rettferdighet for krigsforbrytelser begått i Ukraina er et annet sentralt tema for konferansen. Gaiane påpeker at fraværet av rettsforfølgelse og straff for tidligere brudd på folkeretten er en av årsakene til at Russland våget å eskalere krigen mot Ukraina i 2022, og at de fremdeles systematisk begår krigsforbrytelser den dag i dag.

- Ansvarlighet for krigsforbrytelser er viktig for ofrene, og hjelper å helbrede et krigsskadet samfunn, samtidig som det også er en måte å forebygge framtidige krigsforbrytelser på, slår hun fast.

Blant arrangementets hovedtalere er den ukrainske menneskerettighetsadvokaten Oleksandra Matviichuk. Oleksandra er også grunnlegger og leder av Centre for Civil Liberties som vant Nobels fredspris i 2022. Konferansen samler ellers juridiske forskere, statsvitere og historikere, programmet kan du lese her!

Gaiane håper at konferansen samler mange og oppfordrer deltakerne til å benytte sjansen til å stille spørsmål om krigens konsekvenser til både forskere fra Ukraina og de øvrige ekspertene som skal presentere på konferansen.

Konferansen arrangeres av forskergruppa i statsrett ved det juridiske fakultet, i samarbeid med FAKENEWS-prosjektet og forskergruppa The Grey Zone som er basert ved UiT’s Senter for fredsstudier.

Er du interessert i krigens folkerett og internasjonal strafferett?

Ved UiT tilbys de valgbare spesialfagene JUR-3626 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW, ATROCITY CRIMES, AND TRANSITIONAL JUSTICE og JUR-3620 INTERNATIONAL LAW AND ARMED CONFLICT for studenter ved 5. avdeling i rettsvitenskap. Alle spesialfag ved UiT er åpne for studenter i rettsvitenskap fra UiO og UiB. International criminal law går som regel av stabelen i høstsemesteret, imens international law and armed conflict pleier å avholdes om våren. 

Det juridiske fakultet har egne forskergrupper for både Statsrett og Crime Control and Security Law.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Vi anbefaler