Forskning av det urbane Arktis er i gang

Arktis er i endring, også hvor folk bosetter seg. Sammen med nordiske forskere skal UiT lede et prosjekt som skal se på bærekraft, sikkerhet og urbane arktiske virkeligheter.

URBANISERING: Hva skjer i Arktisk, og hvordan påvirker det menneskene som bor her.
WORKSHOP: 8 av forskerne i prosjektet Arctic-2030 hadde oppstartskonferanse i Kirkenes forrige uke. I to år skal det forskes på urbane virkeligheter i Arktis. Foto: Peter Haugseth/UiT
Portrettbilde av Utsi, Inger Elin Kristina
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 30.11.23 10:45 Oppdatert: 30.11.23 22:14
Arktis Bærekraft Geopolitikk Internasjonalt samarbeid Klima Om UiT Samfunn og demokrati Studentliv / Studier

Da er prosjektet Arctic-2030 BAHNER i gang. Prosjektet har fått nesten 6 millioner kroner i støtte fra Utenriksdepartementet tidligere i år. 

Forrige uke deltok alle hovedpartnerne i prosjektet på det første møtet, arrangert ved UiT i Kirkenes. Det ble gjennomført en todagers workshop hvor alle aktivitetene i prosjektet ble diskutert sammen med partnere fra Norge, Finland, Canada og USA.

Noe mere tid ble lagt til på det faglige innholdet i det forestående Kalottakademiet. Ph.d-skolen som skal arrangeres sommeren 2024 og 2025, og skal foregå i Nordens grenseland (Finland, Sverige og Norge), men også på grensen mellom USA (Alaska) og Canada (Yukon-distriktet). Her kan du lese en artikkel om akademiets sommerkurs i år.

– Alle deltagerne bidro ellers med egne forskningsinnspill på prosjektets tematikk «Sustainable Approaches to Urban Arctic places in times of Uncertainty» som gjør veien mot forskningspublikasjoner kortere, sier prosjektleder Peter Haugseth

Staket kursen videre

Ifølge prosjektlederen er det viktig å diskutere den mangesidige arktiske virkeligheten.

Vi har også diskutert og kommet nærmere hva vi legger i begrepene «bærekraft», «usikkerhet» og «arktiske urbane virkeligheter» og hvordan denne tematikken bør avgrenses opp mot våre feltarbeid til det nordiske grenselandet, samt Alaska og Yukon, forteller Haugseth. 

Viktige sikkerhetspolitiske tema ble også drøftet som geopolitikk og «science diplomacy».

– Mulighetene er gode for ekspandert samarbeide med flere nordamerikanske vitenskapelige partnere. På denne måten kommer vi nærmere en konkretisering av hva som inngår i forskningstematikken for prosjektet og det blir lettere å stake ut en fellers kurs for publikasjonene som skal lede ut av Arctic-2030 BAHNER, sier Urban Wråkberg.

Han leder også Northern studies research group (NSRG) ved UiT og koordinerer Arctic- 2030 BAHNER sammen med Haugseth.    

DISKUSJONER: Forskerne Lassi Heininen (ULapland), Tatiana Petrova (Kainu university of applied sciences), Heather Nicol (Trent University), Knut Rio (UiB), Serafima Andreeva (FNI), David Alenga (UiT) og Urban Wråkberg (UiT) hadde kick-off i Kirkenes i prosjektet. Prof. Diane Hirshberg (UAlaska) var med online. I flere år skal forskerne jobbe tett. Det er planlagt mange vitenskapelige bidrag basert på forskningen i prosjektet. Foto: Peter Haugseth/UiT

Kortnytt fra Institutt for reiseliv og nordlige studier, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Vi anbefaler