Fikk drøyt seks millioner fra UD

– Som prosjektleder for Calotte Academy/BAHNER – Barents Arctic Network on Higher Education and Research, er dette den beste nyheten jeg har fått på mine 15 år som akademiker. 

forskere har fått tilskudd
FULL KLAFF: Urban Wråkberg, Peter Haugseth og David Alenga ved Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT har fått støtte til det videre arbeidet med Kalottakademiet og utdanning på tvers i Barentsregionen. Foto: Urban Wråkberg/UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 04.07.23 09:45 Oppdatert: 05.07.23 08:07
Arktis Bærekraft Energi Geopolitikk Helse og velferd Naturvitenskap Om UiT Reiseliv Urfolk

Det sier universitetslektor Peter Haugseth ved institutt for reiseliv og nordlige studier, etter at Utenriksdepartementet nå har bevilget mer enn seks millioner kroner til dette nordlige samarbeidet. 

Imponerende arbeid

Viserektor Bente Haug ved UiT gratulerer prosjektlederen og sier det er et imponerende stykke arbeid som ligger bak gjennomslaget for en slik søknad til Utenriksdepartementets Arktis 2030-program. 

– Dette kan man virkelig la seg inspirere av. Det er veldig godt jobba når slike små fagmiljøer i Finnmark kan få tildelt finansiering til et slikt UD-prosjekt. Når vi i tillegg kan nevne at UiT har fått 14 millioner kroner til studium i reiseliv- sikkerhet og beredskap som skal etableres i Finnmark, mest sannsynlig i Kirkenes med opptak av studenter nå i høst, så viser dette hva mindre fagmiljøer kan få til, sier viserektor Haug. 

Dette handlet siste Calotte Academy om

Til og med 2026

– Her snakker vi om 13 millioner kroner i total økonomisk ramme. Og som prosjektleder på dette hvor vi er aktive, er det særdeles gledelig at Calotte Academy/BAHNER kommer til å gå så det suser fremover til og med 2026. Nå har Utenriksdepartementet over ordningen Arktis 2030 åpnet lommeboka for Haugseth, Wråkberg og Alenga og bevilget i overkant av 6,5 millioner kroner til prosjektet. 

– Dette er jo et prosjekt som har sitt utspring i erfaringene vi har bygget opp over tid fra campus Kirknes og Alta forteller Haugseth.

Søknaden fra de tre UiT-ansatte er ambisiøs og har konkrete mål for hva de ønsker prosjektet skal bidra med til samfunnsutviklingen. Den er først og fremst et utdanningssamarbeid mellom universitetene, men har også en forskningsdimensjon. Fokus er blant annet på urbane steder i nordområdene som har betydelige muligheter og utfordringer knyttet til fraflytting, energiforsyning, det grønne skiftet og geopolitisk omskiftelige tider. Forskerne og studentene som følger Calotte academy sine seminarer er også opptatt de unges posisjon i regionen, av hva som er det gode liv - og betydningen av det. 

Mange partnere

Samarbeidet i prosjektet vil skje med involvering av UiT, ULapland, Trent university, islandske Akureyri universitet og i tillegg organisasjoner i Alaska og Canada. I 2025 tenker søkerne at det skal være et bestemt fokus på urfolks kulturarv, på tradisjonelle aktiviteter knyttet til urfolks næringsutøvelse som bærekraftige fiskerier og skånsom utnyttelse av fornybare ressurser. 

I søknaden til Utenriksdepartementet som UiT har fått full uttelling på og som Haugseth beskriver som den beste nyheten han har fått på 15 år i akademia, står begrepet bærekraft og nordområdene frem – det skal diskuteres fra en flerfaglig vinkel.

– Det samarbeides blant annet tett med UiT forskningsgruppen Northern Studies Research Group (NRSG) og leder Urban Wråkberg om tematikken forteller Haugseth.

to menn diskuterer
VIDERE: Professor emeritus ved ULapland Lassi Heininen og universitetslektor Peter Haugseth diskuterer videre drift av Calotte Academy. Foto: Magne Kveseth
Veien for Calotte Academy videre blir til mens forskerne går, eller snarere når de setter sammen grupper for å finsikte svaret på enkelte spørsmål som er forskningsaktuelle. I søknaden til Utenriksdepartementet som UiT har fått full uttelling på og som Haugseth beskriver som den beste nyheten han har fått på 15 år i akademia, er det detaljert hvilke tema som skal gjennomgås. Og prosjektleder Haugseth forteller at dette også betyr at man regner med det skal bli et utkomme av forskningen.

Om Northern studies research group:

Blant annet vil en arbeidsgruppe møtes hver tredje måned for å følge med på framdriften av prosjektet og revidere programmene hvis dette viser seg nødvendig. 

Prosjektet har også en kommunikativ side, hvor prosjektet løpende ønsker å orientere pressen i Norge, Finland, Canada og USA om fremdriften. 

BAHNER-ledelsen ønsker at arbeidet i prosjektet skal speile UiT Norges arktiske universitet sine overordnede mål om at UiT skal være cirkumpolar, inkluderende, respektfull og åpen. 

Noen av samarbeidspartnerne

 • Trent university, Peterborough, Ontario School of the Environment, Canada. Dr. Heather Nicol, Professor of Geography; Director, School for the study of Canada and the Frost Centre for Canadian Studies and Indigenous Studies, Coordinator of the Circumpolar Studies Program, 
 • University of Alaska, Anchorage, USA, Dr. Diane Hirshberg, Director & Professor of Education Policy, University of Alaska Anchorage & Vice-President Academic, University of the Arctic, 
 • ULapland, Rovaniemi. Liaison, Prof. Lassi Heininen, UArctic and Arctic Five member, Calotte Academy school of dialogue
 • Luleå University of Technology (LUT) Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Prof. Dag Avango. UArctic and Arctic Five member.
 • Stefansson Arctic Institute, University of Akureyri (UA), coordinated by Dr. Rasmus Bertelsen holder of the Nansen Professorship at UA in 2022-2023. UArctic member.
 • FNI, Oslo. Svein V. Rottem, Senior researcher.
 • NTNU, Trondheim. Cornelius Heyse, Post.doc. Dept. of intercultural studies

Noen relevante partnere fra privat og offentlig sektor i Finnmark:

 • The Norwegian Barents secretariat, General secretary, Lars Georg Fordal.
 • Sør-Varanger municipality, major of Sør-Varanger, Lena Bergeng.
 • Tivoli North, Advisor, Rune Nordhus, Kirkenes
 • Snow Hotel Kirkenes, Inventor and entrepreneur Kåre Tannvik and director Silje Jakola
 • East Office, regional head of office, Oddgeir Danielsen
 • Grieg Seafood Finnmark, Alta, Roger Pedersen, Head of Communications
 • Davvi Siida, manager, Ellinor Utsi

 


Kortnytt fra Institutt for reiseliv og nordlige studier, Ledelse og administrasjon i Alta
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler