Forskningsdager med energi, isbjørn og samtidsmusikk

Fra lokalt isbjørnfunn til forskertorg for sjetteklassinger på campus og samtidsmusikk med Vokal Nord i Sjømannskirka; Forskningsdagene ved UiT i Narvik har stor spennvidde i år.

Skolebarn rekker opp hånda til lærerens spørsmål
Forskningsaktiviteter på gang ved UiT i Narvik for både små og store også under Forskningsdagene 2023. Foto: Espen Viklem Eidum
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 19.09.23 09:25 Oppdatert: 19.09.23 09:32
Energi Teknologi

– Årets program inneholder noe for de aller fleste. På campus har det vært jobbet godt i miljøene med å planlegge små og store arrangementer gjennom perioden Forskningsdagene pågår, sier campusdirektør Åsunn Lyngedal. 

Isbjørnfunn i kalksteinsgrotte

Forskningsdagene er en årlig festival koordinert av Forskningsrådet, og der forskere over hele landet viser frem forskningen sin til folk flest. I år er det dagene mellom onsdag 20. september til og med søndag 1. oktober som gjelder. 

Ved UiT i Narvik starter det hele torsdag 21. september. Da inviteres det til lunsjforedraget EvoCave – grotteforskning i Nordland. Der får du vite mer om blant annet isbjørnfunn i de - minst - 70 000 år gamle kalksteinsgrottene i Kjøpsvik. 

Lunsjforedrag og SMART Energi

Lokale lunsjforedrag blir det mange av gjennom Forskningsdagene. Temaene spenner fra hvordan vindturbiner opererer i kaldt klima til montering av brenselceller for TECO2030 – og hvordan Narviks nye sykehus skal bidra til det grønne skiftet ved å benytte energibrønner til lagring og gjenbruk av energi både sommer og vinter. Bare for å nevne noe. 

Tema for Forskningsdagene 2023 er «Energi». Og energi blir det mye av når UiT i Narvik i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Nordland inviterer 6. trinn ved barneskolene lokalt til SMART Energi i glassgata på campus den 26. september. Elevene har gjort et dypdykk i temaet energi, blitt problemløsere og jobbet frem nye idéer, som de kommer til å presentere på Forskningsdagene. 

Forskertorg for niendeklassinger

Fredag 29. september har UiT invitert nærmere 200 niendeklassinger til Forskertorg, også det i glassgata på campus. Der vil UiTs formidlere både innen ingeniørvitenskap og helse, vise hvordan teknologi i dag benyttes til å skape og bruke energi.  Gjennom bruk av vindmøller, elektriske båter og laboratorieutstyr samt via eksperimenter, konkurranser og forsøk vil UiT demonstrere at "Energi finnes i alt". 

Kunst og kunnskap i Sjømannskirka

Lokalt avsluttes Forskningsdagene 2023 i Sjømannskirka søndag 30. september med arrangementet «Ti Still – førtell! Kunst og kunnskap med Vokal Nord og forskere». Der bidrar Vokal Nord med energisk skandinavisk samtidsmusikk og flere ypperlige forskningsformidlere fra UiT med kunnskapsdeling fra scenen. 

Tema forskerne tar opp er «Hvordan ser en omsorgsfull reiselivs- og stedsutvikling ut?», «Hvordan kan to fiskerisamfunn i Nord-Norge bidra til å løse utfordringene i fremtidens strømnett?» og «Fusjonskraft – en uendelig kilde til ren energi – kan vi løse energikrisa for alltid?»


Kortnytt fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler