UiT-studenter til værs i ESA-prosjekt

Både pandemien og krigen i Ukraina kom i veien, men i begynnelsen av april i år skjedde det endelig; rakettoppskyting fra Esrange Space Centre i Kiruna med UiT-studentenes partikkeldetektor RaPTeX om bord.

Fire studenter foran en rakett
De fire UiT-studentene som var på plass ved Esrange i Kiruna. Fra venstre: Martin Togstad, Severin Willumstad Klever, Haakon Søraas og Jonar Langeid. Bak står raketten som fraktet detektoren deres rundt 80 kilometer ut i atmosfæren. Foto: Jeffrey Gorrisen/ESA
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 20.04.23 13:07 Oppdatert: 20.04.23 13:45
Teknologi

I desember 2019 kom nyheten: Studentene ved satellitteknologi- og elektronikkstudiet ved UiT i Narvik ble invitert til å delta i REXUS-programmet til romorganisasjonen European Space Agency (ESA) med sin partikkeldetektor RaPTeX (Radiologic Particle Telescope eXperiment). Detektoren skulle brukes til å måle ladede partikler i atmosfæren.

Høythengende invitasjon

Invitasjonen fra ESA henger høyt. Faktisk hadde bare en eneste norsk studentgruppe tidligere vært invitert til å delta i programmet – før UiT-studentene slapp gjennom nåløyet i 2019.

Planen var da at RaPTex skulle sendes til værs fra svenske Esrange i 2021. Programmet inkluderer en eksperimentell rakett som europeiske romfartsstudenter lager moduler til. For UiT-studentens del altså RaPTeX.

Utsatt og utsatt

Så kom det først en pandemi i veien – og deretter brøt krigen ut i Ukraina – og hele programmet ble satt på vent. I mellomtiden hadde satellitteknologistudentene fra UiT som opprinnelig sto bak prosjektet fullført sitt bachelorløp og nye måtte derfor overta «stafettpinnen». Til stede ved oppskytingen i Kiruna var dermed tre «ferske» studenter samt en av de som var med fra starten av prosjektet.

"Et skritt på veien"

Målet med RaPTeX var å utføre atmosfærisk forskning ved å måle ladede partikler (pioner, myoner osv.) under REXUS-flyvningen. Dessverre gikk det ikke helt veien med innsamling av data når det gjaldt selve partikkelmålingen. Likevel sitter studentene igjen med verdifull erfaring etter prosjektet. I forkant beskrev de selv hva de sto ovenfor:

«Den teknologiske utfordringen med denne demonstrasjonen er å bygge eksperimentet vårt i en 80 x 80 x 80 mm boks for å etterligne de tekniske begrensningene til en 1U CubeSat og å bruke kommersielle hyllekomponenter, samtidig som den gjør den pålitelig nok til å tåle kreftene forventet under lanseringen. På denne måten er RaPTeX et skritt på veien for å utvikle et lite og enkelt partikkelteleskop for CubeSats.»


Kortnytt fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler